Odjel za matematiku

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

 

Izračunavanje efektivne godišnje kamatne stopeOsnovno

Objašnjenje programa  Upute  Primjer 1 Primjer 2  Primjer 3 Primjer 4  Autori
Iznos kredita
Anuitet
Ukupan broj rata
Način obročnog plaćanja Mjesečno
  Kvartalno
  Polugodišnje
  Godišnje
Datum podizanja kredita

Depozit

Depozit
Datum polaganja depozita
God. kamatna stopa na depozit
Datum dizanja depozita

Troškovi

Periodični troškovi
Ostali troškovi
Periodični troškovi: broj uplata na godinuDatum uplate  Iznos  
Periodični troškovi: ukupan broj rataDatum uplate  Iznos  
Periodični troškovi: datum prve uplateDatum uplate  Iznos  
Periodični troškovi: iznos svake uplateDatum uplate  Iznos  
  Datum uplate  Iznos  
  Datum uplate  Iznos  Ovaj program se prilagođava trenutno važećim modelima zajmova koje nude banke. Ukoliko primjetite da naš program ne može "pokriti" neki od ponuđenih kredita, ili uočite bilo kakvu grešku u programu, molimo Vas da se obratite na e-mail kamata@mathos.hr.