MATERIJALIMATERIJALI S VJEŽBI
Vježbe 1 Uvodno o R-u
R skripta
Podaci
Vježbe 2 Uvod u vremenske nizove
R skripta
Podaci
Vježbe 3 Identifikacija ARMA modela
R skripta
Vježbe 4 Analiza vremenskog niza - ARIMA model
R skripta
Podaci
Vježbe 5 Sezonalni modeli
R skripta
Vježbe 6 Višedimenzionalni modeli
R skripta
Vježbe 7 ARCH i GARCH modeli
R skripta
Seminari Podaci za seminare s popisom seminara
Primjeri seminara
Smjernice za izradu projekta


DOMAĆE ZADAĆE
    VJEŽBE     PREDAVANJA