ISPITIRASPORED PISMENIH ISPITA
2.2.2015.
9:00, P-1
16.2.2015.
9:00, P-1
23.6.2015.
9:00, P-1
7.7.2015.
9:00, P-1
7.9.2015.
9:00, P-1
21.9.2014.
9:00, P-1
PRIMJERI NEKIH PISMENIH ISPITA
8. veljače 2012. 18. veljače 2013. 5. veljače 2014. 19. veljače 2014. 10. lipnja 2014. 29. rujna 2014.

Pismeni ispit nitko nije položio. Pismene ispite možete pogledati u srijedu 1. listopada u 10:30 sati u kabinetu 14. Usmeni ispit za studente koji su pismeni ispit položili putem kolokvija, a i za sve ostale studente koji su položili pismeni ispit održat će se u srijedu 1. listopada u 10:30 sati u kabinetu 18.