KOLOKVIJI I DOMAĆE ZADAĆE


29. 9. 2014. Usmeni ispit za studente koji su pismeni ispit položili putem kolokvija, a i za sve ostale studente koji su položili pismeni ispit održat će se u srijedu 1. listopada u 10:30 sati u kabinetu 18.

Raspored kolokvija akademske 2014./2015. godine:

 • Kolokvij 1:
 • Kolokvij 2:
 • Popravni kolokvij:

Raspored studenata za pisanje kolokvija:

 • Predavaonica 2 - popis studenata koji kolokvije pišu u Predavaonici 2
 • Svi ostali studenti kolokvije pišu u Predavaonici 1 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolokviji/Zadaće u prošlim akademskim godinama

 

Kolokviji/Zadaće iz akademske 2013./2014. godine

 • Kolokvij 1 (pdf)
 • Kolokvij 2 (pdf)
 • Popravni kolokvij (pdf)

 

Kolokviji/Zadaće iz akademske 2012./2013. godine

 • Kolokvij 1 (pdf)
 • Kolokvij 2 (pdf)
 • Popravni kolokvij (pdf)