ISPITIIz ovog kolegija nema ispita. Prije obrane diplomskog ispita student je dužan održati diplomski seminar.