KOLOKVIJIIz ovog kolegija nema kolokvija, ni ispita. Prije obrane diplomskog ispita student je dužan održati diplomski seminar.