OBAVIJESTIRASPORED NASTAVE U ljetnom semestru 2014./2015.  diplomski seminar održava se petkom u 12:00 sati.
    Raspored sljedećeg       

diplomskog seminara 

          Obavijest o održavanju sljedećeg Diplomskog seminara može se vidjeti ovdje:

                      petak, 17. listopada 2014. u 12:00 sati