OSNOVNE INFORMACIJE
NASTAVNIK KONTAKT KONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Mihaela Ribičić Penava mihaela_at_mathos.hr (031) 224 - 823 četvrtkom 16h-17h
ASISTENT dr.sc. Ivana Kuzmanović ikuzmano_at_mathos.hr (031) 224 - 816 četvrtkom u 13h, kabinet 3/I


RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI
PREDAVANJA Petkom, 8:00-10:00 VJEŽBE Petkom, 10:00-12:00 (grupe A i C), 12:00-14:00 (grupe B i D)

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!