KOLOKVIJI I DOMAĆE ZADAĆE


Studenti tijekom izvođenja nastave pišu dva kolokvija/zadaće pomoću kojih se kontinuirano provjerava njihov rad i znanje. Svaki kolokvij piše se jedan sat. Studentima koji su na svakom kolokviju postigli barem 40 bodova, a ukupno barem 80 bodova priznaje se pismeni dio ispita i direktno se pozivaju na usmeni dio ispita, koji se po njihovom izboru može održati tijekom tekuće akademske godine. Postoji mogućnost popravka jednog od kolokvija na kome nije postignuta prolazna razina. Pri tome ocjene na kolokviju definirane su na sljedeći način:


      dovoljan:     80 - 124
       dobar:        125 -159

vrlo dobar:  160 -O konačnoj ocjeni odlučit će se na usmenom ispitu.

 

KOLOKVIJI  I  DOMAĆE ZADAĆE - akademska godina 2013./2014
 

KOLOKVIJI s rješenjima

DOMAĆE ZADAĆE

Domaće zadaće (2014./15.)

 
PRIMJERI KOLOKVIJA
Kolokviji 2013./2014. godine
  1. kolokvij ( pdf)    
   2. kolokvij ( pdf)   
Kolokviji 2012./2013. godine
  1. kolokvij ( pdf)    
   2. kolokvij ( pdf)   
Kolokviji 2011./2012. godine
  1. kolokvij ( pdf)    
   2. kolokvij ( pdf)   
   3. kolokvij ( pdf)  
   4. kolokvij ( pdf)
 Kolokviji 2010./2011. godine
 1. kolokvij (pdf)
 2. kolokvij (pdf)
 3. kolokvij (pdf)
 4. kolokvij (pdf)
Kolokviji 2009./2010. godine
 1. kolokvij (pdf)
 2. kolokvij (pdf)
 3. kolokvij (pdf)
 4. kolokvij (pdf)
Kolokviji 2008./2009. godine
 1. kolokvij (pdf)
 2. kolokvij (pdf)
 3. kolokvij (pdf)
 4. kolokvij (pdf)
Kolokviji 2007./2008. godine
 1. kolokvij (pdf)
 2. kolokvij (pdf)
 3. kolokvij (pdf)
 4. kolokvij (pdf)
Kolokviji 2006./2007. godine
1.      kolokvij (pdf)
2.      kolokvij (pdf)
3.      kolokvij (pdf)
4.      kolokvij (pdf)
5.      kolokvij (pdf)
Kolokviji 2005./2006. godine
1.      kolokvij (pdf)
2.      kolokvij (pdf)
3.      kolokvij (pdf)
4.      kolokvij (pdf)
5.      kolokvij (pdf)
Kolokviji 2004./2005. godine
 1. kolokvij (pdf)
 2. kolokvij (pdf)
 3. kolokvij (pdf)
 4. kolokvij (pdf)
 5. kolokvij (pdf)