OBAVIJESTI


Datum

Sadržaj obavijesti

6-10-2014 Vježbe za grupu A održat će se u četvrtak, 9.10.2014., u 14 sati u P-37.
27-9-2014 Usmeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u srijedu, 1-10-2014. od 10:00.
17-9-2014 Usmeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u ponedjeljak, 22-9-2014. od 11:00.
Studenti koji su položili pismeni dio ispita i studenti kojima se priznaje pismeni dio ispita kroz položene kolokvije pozivaju se na usmeni dio ispita, ali prije toga trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati GRP, termin, broj bodova i ocjenu postignutu na kolokvijima.
Studenti dodiplomskog studija također se mogu prijaviti za usmeni ispit u navedenom terminu.
31-8-2014 Usmeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u četvrtak, 4-9-2014. od 10:00.
Studenti koji su položili pismeni dio ispita i studenti kojima se priznaje pismeni dio ispita kroz položene kolokvije pozivaju se na usmeni dio ispita, ali prije toga trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati GRP, termin, broj bodova i ocjenu postignutu na kolokvijima.
Studenti dodiplomskog studija također se mogu prijaviti za usmeni ispit u navedenom terminu.
2-7-2014 Usmeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u četvrtak, 3-7-2014. od 10:00.
Studenti koji su položili pismeni dio ispita i studenti kojima se priznaje pismeni dio ispita kroz položene kolokvije pozivaju se na usmeni dio ispita, ali prije toga trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati GRP, termin, broj bodova i ocjenu postignutu na kolokvijima.
Studenti dodiplomskog studija također se mogu prijaviti za usmeni ispit u navedenom terminu.
12-6-2014 Usmeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u ponedjeljak, 16-6-2014. od 12:00.
Studenti kojima se priznaje pismeni dio ispita kroz položene kolokvije ako žele mogu pristupiti usmenom dijelu ispita, a prije toga trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati GRP, termin, broj bodova i ocjenu postignutu na kolokvijima.
Studenti dodiplomskog studija također se mogu prijaviti za usmeni ispit u navedenom terminu.
9-4-2014 Usmeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u utorak, 15-4-2014. od 10:00.
Studenti kojima se priznaje pismeni dio ispita kroz položene kolokvije ako žele mogu pristupiti usmenom dijelu ispita, a prije toga trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati GRP, termin, broj bodova i ocjenu postignutu na kolokvijima.
Studenti dodiplomskog studija također se mogu prijaviti za usmeni ispit u navedenom terminu.
15-2-2014 Usmeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u četvrtak, 20-2-2014. od 8:00 za studente Matematike i petak, 21-2-2014 od 8:00 za studente fizike.
Studenti koji žele mogu pristupiti usmenom dijelu ispita prije toga trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati GRP, termin, broj bodova i ocjenu postignutu na kolokvijima.
Studenti dodiplomskog studija također se mogu prijaviti za usmeni ispit u navedenom terminu.
30-1-2013 Studenti Babić-Mandarić popravni kolokvij će pisati u P-36.
Ostali studenti popravni kolokvij će pisati u P-1.
27-1-2014 Student Matija Klarić držat će demonstrature u srijedu, 29-1-2014, u 15:00 u P-1.
24-1-2013 Studenti Pešorda-Živković kolokvij će pisati u P-1
Studenti Aleksov-Penava kolokvij će pisati u P-2
21-1-2014 Student Matija Klarić držat će demonstrature u petak, 24-1-2014, u 15:30 u P-1. Sljedeći termin bit će naknadno objavljen.
16-1-2014 Student Matija Klarić držat će demonstrature u ponedjeljak, 20-1-2014, u 16:00 u P-1. Sljedeći termin bit će naknadno objavljen.
14-1-2014 Popravni kolokvij iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u petak, 31-1-2014. u 9 sati.
Raspored po predavaonicama bit će naknadno objavljen.
9-1-2014 Student Matija Klarić držat će demonstrature u petak, 10-1-2014, u 13:00 u P-1 i u ponedjeljak, 13-1-2014, u 14:30 u P-1. Sljedeći termin bit će naknadno objavljen.
5-1-2014 2. kolokvij iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u ponedjeljak, 27-1-2014. u 11 sati.
Raspored po predavaonicama bit će naknadno objavljen.
08-12-2013 Studenti Pešorda-Živković kolokvij će pisati u P-1
Studenti Aleksov-Penava kolokvij će pisati u P-2
9-11-2013 1. kolokvij iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u ponedjeljak, 9-12-2013. u 13 sati.
Raspored po predavaonicama bit će naknadno objavljen.
7-10-2013 Usmeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u četvrtak, 10-10-2013. od 8:00.
Studenti kojima se priznaje pismeni dio ispita kroz položene kolokvije ako žele mogu pristupiti usmenom dijelu ispita, a prije toga trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati GRP, termin, broj bodova i ocjenu postignutu na kolokvijima.
Studenti dodiplomskog studija također se mogu prijaviti za usmeni ispit u navedenom terminu.
2-10-2013 Usmeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u četvrtak, 3-10-2013. od 8:00.
Studenti kojima se priznaje pismeni dio ispita kroz položene kolokvije ako žele mogu pristupiti usmenom dijelu ispita, a prije toga trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati GRP, termin, broj bodova i ocjenu postignutu na kolokvijima.
Studenti dodiplomskog studija također se mogu prijaviti za usmeni ispit u navedenom terminu.
22-9-2013 Usmeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u utorak, 24-9-2013. od 10:00.
Studenti kojima se priznaje pismeni dio ispita kroz položene kolokvije ako žele mogu pristupiti usmenom dijelu ispita, a prije toga trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati GRP, termin, broj bodova i ocjenu postignutu na kolokvijima.
Studenti dodiplomskog studija također se mogu prijaviti za usmeni ispit u navedenom terminu.
3-9-2013 Usmeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u utorak, 10-9-2013. od 8:00.
Studenti kojima se priznaje pismeni dio ispita kroz položene kolokvije ako žele mogu pristupiti usmenom dijelu ispita, a prije toga trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati GRP, termin, broj bodova i ocjenu postignutu na kolokvijima.
Studenti dodiplomskog studija također se mogu prijaviti za usmeni ispit u navedenom terminu.
27-6-2013 Usmeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u srijedu, 10-7-2013. od 8:00.
Studenti kojima se priznaje pismeni dio ispita kroz položene kolokvije ako žele mogu pristupiti usmenom dijelu ispita, a prije toga trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati GRP, termin, broj bodova i ocjenu postignutu na kolokvijima.
Studenti dodiplomskog studija također se mogu prijaviti za usmeni ispit u navedenom terminu.
12-6-2013 Usmeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u srijedu, 19-6-2013. od 12:00.
(Studenti alternativno mogu doći na ispit u utorak, 18-6-2013 od 11:00)
Studenti kojima se priznaje pismeni dio ispita kroz položene kolokvije ako žele mogu pristupiti usmenom dijelu ispita, a prije toga trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati GRP, termin, broj bodova i ocjenu postignutu na kolokvijima.
Studenti dodiplomskog studija također se mogu prijaviti za usmeni ispit u navedenom terminu.
18-3-2013 Usmeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u utorak, 26-3-2013. od 10:00. Studenti kojima se priznaje pismeni dio ispita kroz položene kolokvije ako žele mogu pristupiti usmenom dijelu ispita, a prije toga trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati GRP, termin, broj bodova i ocjenu postignutu na kolokvijima.
Studenti dodiplomskog studija također se mogu prijaviti za usmeni ispit u navedenom terminu.
12-2-2013 Usmeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u utorak, 26-2-2013. od 12:00 i srijedu, 27-2-2013. od 8:00. Studenti kojima se priznaje pismeni dio ispita kroz položene kolokvije ili studenti koji su položili pismeni dio ispita ako žele mogu pristupiti usmenom dijelu ispita, a prije toga trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati GRP, termin, broj bodova i ocjenu postignutu na kolokvijima ili pismenom ispitu.
Studenti dodiplomskog studija također mogu doći na ispit u navedenom terminu.
25-01-2013 Studenti Konjušak-Žderić kolokvij će pisati u P-1
Studenti Adžijević-Komesarović kolokvij će pisati u P-2
22-1-2013Dodani su novi zadaci za domaću zadaću.
20-01-2013Popravni kolokvij iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u petak 01.02.2013. u 09 sati u P-1.
17-01-20132. kolokvij iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u ponedjeljak 28.01.2013. u 09 sati.
Raspored po predavaonicama bit će objavljen naknadno.
15-1-2013

Studenti tijekom izvođenja nastave pišu dva kolokvija/zadaće pomoću kojih se kontinuirano provjerava njihov rad i znanje. Svaki kolokvij piše se jedan sat. Studentima koji su na svakom kolokviju postigli barem 40 bodova, a ukupno barem 80 bodova priznaje se pismeni dio ispita i direktno se pozivaju na usmeni dio ispita, koji se po njihovom izboru može održati tijekom tekuće akademske godine. Postoji mogućnost popravka jednog od kolokvija na kome nije postignuta prolazna razina. Pri tome ocjene na kolokviju definirane su na sljedeći način:

        dovoljan:     80 - 124
            dobar:   125 - 159

vrlo dobar:   160 -

Studenti mogu popraviti svoj uspjeh rješavanjem domaćih zadaća. Ilustracije i izračune treba napraviti u programskom sustavu Mathematica, a tekst napisati u LaTeX-u i u pdf formatu poslati na e-mail adresu djankov@mathos.hr

22-11-2012 Studenti čija prezimena počinju na slova A-K kolokvij će pisati u P-2
Studenti čija prezimena počinju na slova L-Z kolokvij će pisati u P-1
14-11-20121. kolokvij iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u petak 23.11.2012. u 15 sati.
Raspored po predavaonicama bit će objavljen naknadno.
31-10-2012 Nadoknada vježbi od 01.11.2012. iz Geometrije ravnine i prostora za grupu A održat će se 05.11.2011. u vremenu 12.15-15.00 u P1
08-10-2012 Umeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora/Geometrije ravnine i prostora - uvod u algebru održat će se u četvrtak, 11-10-2012 od 11:00. Studenti koji su položili kolokvij ili pismeni ispit trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati podatke o sebi i postignutom uspjehu na kolokvijima (ili pismenom ispitu), kako slijedi: „GRP (ili GRP-UA), Prezime, Ime, Br.bodova-ocjena
19-9-2012 Umeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora/Geometrije ravnine i prostora - uvod u algebru održat će se u srijedu, 3-10-2012 od 9:00. Studenti koji su položili kolokvij ili pismeni ispit trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati podatke o sebi i postignutom uspjehu na kolokvijima (ili pismenom ispitu), kako slijedi: „GRP (ili GRP-UA), Prezime, Ime, Br.bodova-ocjena
4-9-2012 Umeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora/Geometrije ravnine i prostora - uvod u algebru održat će se u utorak, 11-9-2012 od 9:00. Studenti koji su položili kolokvij ili pismeni ispit trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati podatke o sebi i postignutom uspjehu na kolokvijima (ili pismenom ispitu), kako slijedi: „GRP (ili GRP-UA), Prezime, Ime, Br.bodova-ocjena
3-7-2012 Umeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora/Geometrije ravnine i prostora - uvod u algebru održat će se u srijedu, 11-7-2012 od 8:00. Studenti koji su položili kolokvij ili pismeni ispit trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati podatke o sebi i postignutom uspjehu na kolokvijima (ili pismenom ispitu), kako slijedi: „GRP (ili GRP-UA), Prezime, Ime, Br.bodova-ocjena
20-6-2012 Ispit iz Geometrije ravnine i prostora/Geometrije ravnine i prostora - uvod u algebru umjesto u srijedu, 27-6-2012 od 11.00, održat će se u četvrtak, 28-6-2012 od 11.00.
13-6-2012 Sljedeći umeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora/Geometrije ravnine i prostora - uvod u algebru održat će se u srijedu, 27-6-2012 od 11.00. Studenti koji su položili kolokvij ili pismeni ispit trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati podatke o sebi i postignutom uspjehu na kolokvijima (ili pismenom ispitu), kako slijedi: „GRP (ili GRP-UA), Prezime, Ime, Br.bodova-ocjena
23-5-2012 Umeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora/Geometrije ravnine i prostora - uvod u algebru održat će se u srijedu, 30-5-2012 od 11.00. Studenti koji su položili kolokvij ili pismeni ispit trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati podatke o sebi i postignutom uspjehu na kolokvijima (ili pismenom ispitu), kako slijedi: „GRP (ili GRP-UA), Prezime, Ime, Br.bodova-ocjena
16-3-2012 Umeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora/Geometrije ravnine i prostora - uvod u algebru održat će se u utorak, 20-3-2012 od 10.30h. Studenti koji su položili kolokvij ili pismeni ispit trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati podatke o sebi i postignutom uspjehu na kolokvijima (ili pismenom ispitu), kako slijedi: „GRP (ili GRP-UA), Prezime, Ime, Br.bodova-ocjena
07-02-2012 Studenti koji su položili pismeni ispit preko kolokvija pozivaju se na
usmeni ispit prema sljedećem rasporedu:

Raspored usmenih ispita


Studenti prije izlaska na usmeni ispit trebaju prijaviti ispit u ranije
definiranim rokovima a pismeni dio ispita položen preko kolokvija priznaje
im se tijekom akademske 2011/12. godine.


Sudenti koji nisu položili pismeni dio ispita preko kolokvija, prije
pristupanja usmenom ispitu moraju najprije položiti pismeni dio ispita u
nekom od redovnih ispitnih termina. I za ove studente prilikom polaganja
usmenog ispita uzimat će se u obzir rezultati postignuti na kolokvijima.

 

12-01-2012 3. kolokvij iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u srijedu, 18.01.2012. u 8h.
02-12-2011
2. kolokvij iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u srijedu, 7.12.2011. u 18 sati.
02-11-2011
1. kolokvij iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u ponedjeljak 7.11.2011. u 18 sati.
Konzultacije će se održati u četvrtak, 3.11. u 10.30 sati i u ponedjeljak, 7.11. vremenu od 11 do 12 sati
21-10-2011 Nadoknada vježbi iz Geometrije ravnine i prostora za grupu A održat će se 24.10.2011. u vremenu 8.00-10.00 u P2
19-10-2011 Nadoknada vježbi iz Geometrije ravnine i prostora za grupu B održat će se 19.10.2011. u vremenu 17.00-19.30 u P36
28-9-2011 Umeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora/Geometrije ravnine i prostora - uvod u algebru u okviru izvanrednog dekanskog roka održat će se u srijedu, 5-10-2011 od 8.30h. Studenti koji su položili kolokvij ili pismeni ispit trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati podatke o sebi i postignutom uspjehu na kolokvijima (ili pismenom ispitu), kako slijedi: „GRP (ili GRP-UA), Prezime, Ime, Br.bodova-ocjena
17-9-2011 Umeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora/Geometrije ravnine i prostora - uvod u algebru održat će se u srijedu, 21-9-2011 od 12.00h. Studenti koji su položili kolokvij ili pismeni ispit trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati podatke o sebi i postignutom uspjehu na kolokvijima (ili pismenom ispitu), kako slijedi: „GRP (ili GRP-UA), Prezime, Ime, Br.bodova-ocjena
16-9-2011 Rezultati pismenog ispita održanog 16.9.2011.
2-9-2011 Umeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora/Geometrije ravnine i prostora - uvod u algebru održat će se u utorak, 6-9-2011 od 10.00h. Studenti koji su položili kolokvij ili pismeni ispit trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati podatke o sebi i postignutom uspjehu na kolokvijima (ili pismenom ispitu), kako slijedi: „GRP (ili GRP-UA), Prezime, Ime, Br.bodova-ocjena
4-7-2011 Umeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora/Geometrije ravnine i prostora - uvod u algebru održat će se u četvrtak, 14-7-2011 od 8.00h. Studenti koji su položili kolokvij ili pismeni ispit trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati podatke o sebi i postignutom uspjehu na kolokvijima (ili pismenom ispitu), kako slijedi: „GRP (ili GRP-UA), Prezime, Ime, Br.bodova-ocjena
20-6-2011 Umeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora/Geometrije ravnine i prostora - uvod u algebru održat će se u utorak, 28-6-2011 od 8.00h. Studenti koji su položili kolokvij ili pismeni ispit trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati podatke o sebi i postignutom uspjehu na kolokvijima (ili pismenom ispitu), kako slijedi: „GRP (ili GRP-UA), Prezime, Ime, Br.bodova-ocjena”
1-6-2011 Pismeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora/Geometrije ravnine i prostora - uvod u algebru održat će se u ponedjeljak, 6-6-2011 u 8.00h.

Umeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora/Geometrije ravnine i prostora - uvod u algebru održat će se u srijedu, 8-6-2011 od 8.00h. Studenti koji su položili kolokvij ili pismeni ispit trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati podatke o sebi i postignutom uspjehu na kolokvijima (ili pismenom ispitu), kako slijedi: „GRP (ili GRP-UA), Prezime, Ime, Br.bodova-ocjena”

12-3-2011 Usmeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora/Geometrije ravnine i prostora - uvod u algebru održat će se u srijedu, 16-3-2011 od 8.00h. Studenti koji su položili kolokvij ili pismeni ispit trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati podatke o sebi i postignutom uspjehu na kolokvijima (ili pismenom ispitu), kako slijedi: „GRP (ili GRP-UA), Prezime, Ime, Br.bodova-ocjena”
10-02-2011

Konačni rezultati kolokvija s ocjenama i terminima usmenih ispita

 

Smatra se da je student položio pismeni dio ispita ako je u svakom od 4  kolokvija postigao barem 30 bodova, a pri tome postigao ukupno barem 160 bodova.

Za studente Odjela za fiziku koji polažu Geometrija ravnine i prostora – uvod u algebru smatra se da su položili pismeni dio ispita ako su ukupno na sva 4 kolokvija ukupno postigli barem 140 bodova.

 Pri tome rangovi ocjena su

  • dovoljan (2)  od 160  od  239

  • dobar (3)  od 240 do 299

  • vrlo dobar (4) od 300 do 369

  • izvrstan (5) više od 369

 

Studenti koji su položili pismeni ispit preko kolokvija  pozivaju se na usmeni ispit u sljedećim terminima:

Termini usmenih ispita

Termini usmenih ispita - Odjel za fiziku

 

Studenti prije izlaska na usmeni ispit trebaju prijaviti ispit u ranije definiranim rokovima a pismeni dio ispita položen preko kolokvija priznaje im se tijekom akademske 2010/11. godine.

 

         Sudenti koji nisu položili pismeni dio ispita preko kolokvija, prije pristupanja usmenom ispitu moraju najprije položiti pismeni dio ispita u nekom od redovnih ispitnih termina. I za ove studente prilikom polaganja usmenog ispita uzimat će se u obzir rezultati postignuti na kolokvijima.

 

02-10-2010 Usmeni ispit iz Geometrije ravnine i prostora/Geometrije ravnine i prostora - uvod u algebru održat će se u utorak, 5-10-2010 od 10.00 i četvrtak, 7-10-2010 od 12.00h. Studenti koji su položili kolokvij ili pismeni ispit trebaju poslati e-mail na adresu geometrija@mathos.hr i u Subject upisati podatke o sebi i postignutom uspjehu na kolokvijima (ili pismenom ispitu), kako slijedi: „GRP (ili GRP-UA), Prezime, Ime, Br.bodova-ocjena, termin”