charts

Treća interna studentska anketa Odjela za matematiku provodila se od 30 siječnja do 27. veljače 2017. godine, odnosno neposredno nakon završetka nastave u zimskom semestru akademske 2016./2017., a sadržavala je devet pitanja vezanih uz nastavu na kolegijima koji su se izvodili u zimskom semestru.

Anketa je bila anonimna te je provedena s namjerom dobivanja povratnih informacija od studenata, koje mogu pridonijeti povećanju kvalitete izvođenja nastave iz svakog pojedinog kolegija. U najvećem dijelu anketom je obuhvaćena problematika koja nije pokrivena Jedinstvenom Sveučilišnom anketom. Studenti su anketi pristupali preko ISVU sustava te su u svakom trenutku za vrijeme trajanja ankete mogli ispuniti anketu za sve ponuđene kolegije koje su pohađali u zimskom semestru akademske 2016./2017. ili samo za određene kolegije po izboru.

Rezultati ove i prethodnih anketa po kolegijima dostupni su putem sljedećih poveznica (potrebno je ulogirati se na web stranice Odjela):

GodinaSemestar
2016/17 zima
2015/16 zima / ljeto