Web programiranje i primjene

I026 (1+2+0) - 4 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

html-codeKolegij Web programiranje i primjene izvodi se u zimskom semestru četvrte godine sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike i prvoj godini diplomskog studija matematike, smjera financijska matematika i statistika. Cilj kolegija je osposobiti studente za samostalno snalaženje u osnovnim konceptima web programiranja na klijentskoj i poslužiteljskoj strani korištenjem standardnih i modernih web tehnologija predloženih od strane World Wide Web konzorcija (W3C).  

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc. dr. sc. Ivan Soldo, mr. sc. Petar Taler po dogovoru
ASISTENT mr. sc. Petar Taler po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. W3Schools
 2. L. Welling, L. Thomson, PHP and MySQL Web Development (4th Ed.), Addison-Wesley, Boston, 2009.

LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE

 1. Yaakov Chaikin, HTML, CSS, and Javascript for Web Developers (Coursera video tečaj)
 2. R. W. Sebesta, Programming the World Wide Web (6th Ed), Addison-Wesley, Boston, 2011.
 3. L. Shklar, R. Rosen, Web Application Architecture: Principles, Protocols and Practices (2nd Ed), Wiley, Chichester, 2009.
 4. P. Crowder, Creating Web Sites Bible (3rd Ed), Wiley, Indianapolis, 2008.
 5. M. Essert, WEB programiranje, Zavodska skripta, FSB Zagreb, 2001.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Web programiranje i primjene realizira se s fondom od 45 sati (tjedno 1 sat predavanja i 2 sata vježbi).
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  ponedjeljak, 12:00 RP1
VJEŽBE  ponedjeljak, 13:00 RP1

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi. Prihvatljivi rezultati postignuti na dvama kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita.

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaMaterijali
1. Uvod, osnovni pojmovi  materijali
2. HTML materijali
3. CSS materijali
4. CSS, nastavak materijali
5. JavaScript prezentacija, materijali
6. PHP prezentacija1
prezentacija2
prezentacija3
prezentacija4
 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Naslov vježbeMaterijali
1. HTML vježba, materijali
2. CSS vježba, materijali
3. CSS, nastavak vježbamaterijali
4. JavaScript vježbamaterijali
5. jQuery vježbamaterijali
6. jQuery, nastavak vježbamaterijali
7. PHP vježba, materijali
8. PHP + MySQL vježba, materijali


XAMPP možete skinuti sa službenih stranica.

OBAVIJESTI

 • [12.1.2018.] 2. kolokvij će se održati 6. veljače 2018. u 13:00.
 • [10.1.2018.] Rezultati 1. kolokvija održanog 8. siječnja 2018. Uvid u kolokvij održat će se u petak, 12. siječnja, poslije nastave.
 • [9.1.2018.] Termin nastave od 15. siječnja se pomiče na 12. siječnja u 10:00 zbog spriječenosti nastavnika u redovnom terminu.