Teorija odlučivanja

M048 (1+0+1) - 4 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

TO.png

Predavanja i seminari su obavezni. Studenti će dobivati praktične seminarske radove. Ispit se polaže nakon odslušanih predavanja i izradenog seminarskog rada, a sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita.  

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Zoran Tomljanović vidjeti OVDJE

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. S.French, Decision Theory, Ellis Horwood, Chichester (1986)

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija realizira se s fondom od 30 sati (tjedno 1 sata predavanja i 1 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se može položiti putem 2 kolokvija od kojih svaki vrijedi po 100 bodova te izradom seminarskog rada.
Studenti tijekom semestra trebaju izraditi jedan seminarski rad koji utječe na konačnu ocjenu.
Na svim kolokvijima bodovni prag je 35%, a studenti koji zadovoljavaju 45% od ukupnog broja bodova i zadovoljavaju bodovne pragove, položili su ispit.

Studentima, koji nisu zadovoljili kriterije za polaganje ispita, ali imaju barem 40% od ukupnog broja bodova, priznaje se pismeni dio ispita i moraju jos pristupiti usmenom ispitu.

Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita preko kolokvija moraju prije pristupanja usmenom ispitu najprije položiti pismeni dio ispita u nekom od redovnih ispitnih termina.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 •  Akademska godina 2015./2016.
  • 1. kolokvij (pdf)
  • 2. kolokvij (pdf)
 • Akademska godina 2013./2014.
  •  1. kolokvij (pdf)
  •  2. kolokvij (pdf)

OBAVIJESTI

 • Rezultati pismenog ispita održanog 22.9.2017. Matea Radan 68 bodova dobar(3), Paulina Barišić 20 bodova. Pismene možete pogledati u utorak 26.9.2017. u 8:30 sati. Usmeni ispit će biti u četvrtak 28.9.2017. u 8:30 sati u P-9.
 • Rezultati pismenog ispita održanog 8.9.2017. Matea Radan 25 bodova, Paulina Barišić 24 boda. Ispite možete pogledati u utorak 12.9.2017. u 8:15 sati. Usmeni ispit za studente koji su kolokvirali bit će u petak 15.9.2017. u 12 sati u P-9.
 • Rezultati pismenog ispita održanog 26.6.2017.: Nera Keglević 79 bodova - vrlo dobar (4); Martina Šarić 64 boda -dobar (3). Ispite možete pogledati u utorak 27.6.2017. u 10:45 sati.
 • Usmeni ispit nakon drugog ispitnog roka bit će 28-06-2017 u 9:00 u D-9. 
 • Rezultati pismenog ispita održanog 12. lipnja 2017.: Matea Radan 55 bodova - dovoljan 2, Anita Ivančičević 47 bodova - dovoljan 2. Usmeni dio ispita i upis ocjene bit će u petak 16.6.2017. u 9 sati. Pismene ispite možete pogledati u srijedu 14.6.2017. u 10 sati.
 • Konačni rezultati kolokvija rezultati. Upis ocjene za studente koji su položili ispit bit će u terminu prvog termina usmenog ispita koji je 16-06-2017 u 9:00 u D-23.
 • Drugi kolokvij će biti u petak 2.6.2017. u 14 sati u RP1 i RP2.
 • U utorak 25.4.2017. neće biti nastave.
 • Prvi kolokvij će biti u četvrtak 20.4.2017. u 16:00 sati u P-2.
 • Umjesto u utorak 28.3.2017. nastava će biti u srijedu 29.3.2017. u 16 sati.