Dizajniranje i modeliranje baza podataka

I030 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

databaseManagement

Dizajniranje i modeliranje baza podataka izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer: matematika i računarstvo. Cilj kolegija je stjecanje osnovnih znanja o relacijskim bazama podataka te upoznavanje s metodama konceptualnog, logičkog i fizičkog oblikovanja (projektiranja) relacijske baze podataka. Tijekom kolegija studenti će ovladati tehnikama upravljanja relacijskim bazama podataka pomoću SQL-a, ali isto tako i suvremenim tehnologijama za rad s No-SQL bazama podataka. Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
NASTAVNIK  doc. dr. sc. Slobodan Jelić
Utorkom od 11:00 - 12:00 h
ASISTENT doc. dr. sc. Slobodan Jelić

 

 

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. R. Manger, Baze podataka, Element, Zagreb, 2012.
  2. H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom, Database Systems: The Complete Book, Pearson Prentice Hall; 2nd Edition, New Jersey, 2009.
  3. R. Ramakrishnan, J. Gehrke, Database management systems McGraw-Hall, 3rd edition, New York, 2003.
  4. A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan, Database system concepts, McGraw-Hill, 6th edition, New York, 2011.
  5. J. D. Ullman, J. Widom, A First Course in Database Systems , Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2007.
  6. S. Abiteboul, R. Hull, V. Vianu, Foundations of Databases: The Logical Level, Addison-Wesley, 1st edition, 1995.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u programiranje realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obvezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Utorak, 13:00 - 15:00 h RP-2
VJEŽBE Utorak, 15:00 - 17:00 h RP-2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 1. način polaganja

Studenti tijekom semestra pišu domaće zadaće koje ukupno nose 25% bodova. Tijekom semestra svi studenti pišu dva kolokvija koji nosi ukupno 75% bodova. Student na kolokvijima mora ostvariti barem 50% od ukupnog broja bodova na kolokviju, tj. 37.5% od ukupnog broja bodova. Konačna ocjena iz pismenog ispita formira se prema sljedećoj tablici:

postotak      [50,62.5>      [62.5,75>       [75,87.5>       [87.5,100]   
ocjena dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) izvrstan (5)

konačna ocjena formira se na osnovu ocjene iz kolokvija i usmenog ispita. 

2. način polaganja

Studenti koji na kolokvijima i zadaćama nisu ostvari ukupno barem 50% bodova ili na kolokvijima nisu ostvarili barem 37.5% ukupnog broja bodova na kolokviju, moraju izaći na pismeni ispit. Studenti koji na pismenom ispitu ostvare barem 50% bodova dobivaju ocjenu prema sljedećoj tablici:

postotak      [50,62.5>      [62.5,75>       [75,87.5>       [87.5,100]   
ocjena dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) izvrstan (5)

 i pravo izlaska na usmeni ispit. Studenti koji polože usmeni ispit dobivaju konačnu ocjenu kao prosjek ocjena na pismenom i usmenom ispitu.

 

3. način polaganja

Studenti koji se odluče za 1. način polaganja ispita, mogu pristupiti izradi projektnog zadatka. Projektni zadatak može zamijeniti usmeni dio ispita.

Upute za izradu projektnog zadatka možete pronaći ovdje.

 

 

OBAVIJESTI

[03.07.2017.] Na sljedećem linku možete vidjeti rezultate kolokvija i zadaća:

KONAČNI REZULTATI

Konačne ocjene nisu napisane jer projektni zadaci još nisu gotovi. Studenti koji ne žele raditi projektni zadatak mogu doći na usmeni ispit u bilo kojem terminu konzultacija, a svoj dolazak trebaju najaviti emailom. U istom terminu omogućit će se uvid u kolokvije i zadaće. Ocjena iz kolokvija i zadaća formira se na osnovu broja bodova u posljednjem stupcu Ukupno.

[29.05.2017.] Zbog bolesti predavača nastava 30.05.2017. se odgađa. O nadoknadi ćete biti naknadno obaviješteni.

[08.05.2017.] Rezultate zadaća, kolokvija i ispita od sada možete pratiti ovdje. Uvid u prvi kolokvij održat će se 8. svibnja 2017. u 13:00 sati u kabinetu 8.

[18.03.2017.] Na seljdećoj poveznici možete pronaći kratak video s uputama kako iz tablica kreirati ER dijagram u SQL Developer alatu:

                      https://www.youtube.com/watch?v=f80xWJYKJFQ

 

Podupiti. Napredni upiti. Promjena sadržaja tablice. Transakcije.