ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA (4 ECTS)12.06.2017.
8:30, RP-1
03.07.2017.
8:30, RP-1
01.09.2017.
8:30, RP-1
15.09.2017.
8:30, RP-1
ANALIZA VREMENSKIH NIZOVA (6 ECTS)29.06.2017.
11:00,
13.07.2017.
11:00,
28.08.2017.
9:00,
11.09.2017.
11:00,
DIZAJNIRANJE I MODELIRANJE BAZE PODATAKA (6 ECTS)29.06.2017.
9:00, RP-2
13.07.2017.
9:00, RP-2
29.08.2017.
9:00, RP-2
12.09.2017.
9:00, RP-2
FINANCIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA (5 ECTS)28.06.2017.
9:00, P-1
12.07.2017.
9:00, P-1
05.09.2017.
9:00, P-1
19.09.2017.
9:00, P-1
FINANCIJSKA TRŽIŠTA (3 ECTS)30.06.2017.
11:00, P-9
14.07.2017.
11:00, P-9
06.09.2017.
9:00, P-9
20.09.2017.
9:00, P-9
GRAFOVI (5 ECTS)21.06.2017.
11:00, P-1
05.07.2017.
11:00, P-1
06.09.2017.
9:00, P-1
20.09.2017.
9:00, P-1
GRUPIRANJE PODATAKA I PRIMJENE (5 ECTS)28.06.2017.
9:00, P-2
12.07.2017.
9:00, P-2
05.09.2017.
9:00, P-36
19.09.2017.
9:00, P-36
KONVEKSNE FUNKCIJE (4 ECTS)23.06.2017.
9:00, P-1
07.07.2017.
9:00, P-1
07.09.2017.
9:00, P-2
21.09.2017.
9:00, P-2
KRIPTOGRAFIJA I SIGURNOST SUSTAVA (6 ECTS)20.06.2017.
9:00, P-9
04.07.2017.
9:00, P-9
30.08.2017.
9:00, P-9
13.09.2017.
9:00, P-9
LINEARNO PROGRAMIRANJE (5 ECTS)20.06.2017.
9:00, P-2
04.07.2017.
9:00, P-2
30.08.2017.
9:00, P-36
13.09.2017.
9:00, P-36
MAKROEKONOMIJA (8 ECTS)19.06.2017.
9:00, P-36
03.07.2017.
9:00, P-36
08.09.2017.
9:00, P-36
22.09.2017.
9:00, P-36
MATEMATIČKE FINANCIJE (7 ECTS)26.06.2017.
9:00, RP-1
10.07.2017.
9:00, RP-1
08.09.2017.
9:00, RP-1
22.09.2017.
9:00, RP-1
MATEMATIČKI MODELI (3 ECTS)16.06.2017.
11:00, P-36
06.07.2017.
11:00, P-36
29.08.2017.
11:00, P-36
12.09.2017.
11:00, P-36
MATEMATIČKI PRAKTIKUM (6 ECTS)19.06.2017.
9:00, P-9
03.07.2017.
9:00, P-9
04.09.2017.
9:00, P-36
18.09.2017.
9:00, P-36
METODE OPTIMIZACIJE (6 ECTS)16.06.2017.
11:00, P-24
30.06.2017.
11:00, P-24
08.09.2017.
11:00, P-36
22.09.2017.
11:00, P-36
METRIČKI PROSTORI (6 ECTS)27.06.2017.
9:00, P-2
11.07.2017.
9:00, P-2
08.09.2017.
9:00, P-24
22.09.2017.
9:00, P-24
MULTIVARIJANTNA ANALIZA (6 ECTS)23.06.2017.
9:00,
07.07.2017.
9:00,
06.09.2017.
11:00,
20.09.2017.
11:00,
OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA (3 ECTS)29.06.2017.
9:00, P-9
13.07.2017.
9:00, P-9
28.08.2017.
9:00, P-9
11.09.2017.
9:00, P-9
OSNOVE UMJETNE INTELIGENCIJE (6 ECTS)30.06.2017.
9:00, P-9
14.07.2017.
9:00, P-9
01.09.2017.
11:00, P-9
15.09.2017.
11:00, P-9
PRIMJENE DINAMIČKIH SUSTAVA (4 ECTS)21.06.2017.
9:00, P-9
05.07.2017.
9:00, P-9
06.09.2017.
11:00, P-9
20.09.2017.
11:00, P-9
RAČUNARSKI PRAKTIKUM (3 ECTS)12.06.2017.
11:00, RP-1
26.06.2017.
11:00, RP-1
31.08.2017.
11:00, RP-1
14.09.2017.
11:00, RP-1
SLOŽENOST ALGORITAMA (5 ECTS)30.06.2017.
9:00, P-11
14.07.2017.
9:00, P-11
01.09.2017.
11:00, P-11
15.09.2017.
11:00, P-11
SLUČAJNI PROCESI (6 ECTS)26.06.2017.
9:00, P-36
10.07.2017.
9:00, P-36
31.08.2017.
9:00, P-22
14.09.2017.
9:00, P-22
STATISTIKA (6 ECTS)20.06.2017.
9:00,
04.07.2017.
9:00,
07.09.2017.
9:00,
21.09.2017.
9:00,
TEORIJA ODLUČIVANJA (4 ECTS)12.06.2017.
11:00, RP-1
26.06.2017.
11:00, RP-1
08.09.2017.
11:00, P-36
22.09.2017.
11:00, P-36
UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZICIMA (4 ECTS)12.06.2017.
8:30, RP-1
03.07.2017.
8:30, RP-1
01.09.2017.
8:30, RP-1
15.09.2017.
8:30, RP-1
UPRAVLJANJE TRŽIŠNIM RIZICIMA (3ECTS)30.06.2017.
12:00, P-22
14.07.2017.
12:00, P-22
08.09.2017.
12:00, P-9
22.09.2017.
12:00, P-9
UVOD U TEORIJU INTEGRACIJE (5 ECTS)16.06.2017.
9:00, P-2
06.07.2017.
9:00, P-2
28.08.2017.
9:00, P-2
11.09.2017.
9:00, P-2
UVOD U TEORIJU MJERE (5 ECTS)16.06.2017.
9:00, P-2
06.07.2017.
9:00, P-2
28.08.2017.
9:00, P-2
11.09.2017.
9:00, P-2
VJEROJATNOST (6 ECTS)26.06.2017.
9:00, P-36
10.07.2017.
9:00, P-36
31.08.2017.
9:00, P-22
14.09.2017.
9:00, P-22
WEB PROGRAMIRANJE I PRIMJENE (4 ECTS)30.06.2017.
11:00, RP-1
14.07.2017.
11:00, RP-1
29.08.2017.
11:00, RP-1
12.09.2017.
11:00, RP-1
ZNANSTVENO RAČUNALSTVO (5 ECTS)23.06.2017.
11:00, P-9
07.07.2017.
11:00, P-9
07.09.2017.
11:00, P-9
21.09.2017.
11:00, P-9