Elementarna fizika I

F001 (2+2+0) - 4 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

 

 Primjer slobodnog pada jabuke i pera. Elementarna fizika I izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je studente upoznati s fundamentalnim postavkama i zakonima fizike kao cjelovitim znanstvenim nazorom, koji ne samo da objašnjava ogromnu većinu pojava u prirodi, već i omogućuje proricanje novih zakonitosti.  
 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Branko Vuković Ponedjeljkom od 11-12h
ASISTENT Ivana Ivković, prof Četvrtkom od 10-12h

 

Osnovna literatura:

 1. Planinić, J., Osnove fizike 1, Školska knjiga, Zagreb
 2. Cindro, N., Fizika 1, Školska knjiga, Zagreb
 3. Kulišić, P., Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb
 4. http://gama.fizika.unios.hr/~branko/ef1_2017.htm

Dopunska literatura:

 1. Paić, M., Gibanje, Sile, Valovi, Liber, Zagreb
 2. Kittel, C., Knight, W., Ruderman, M., Mehanika, Tehnička knjiga, Zagreb
 3. Young, H., Freedman, R., University Physics, Addison-Wesley Publ., New York
 4. E. Babić, R. Krsnik i M. Očko. Zbirka riješenih zadataka iz fizike. Školska knjiga, Zagreb
 5. P. Kulišić, L.Bistričić, D. Horvat, Z. Narančić, T. Petrović i D. Pevec. Riješeni zadaci iz mehanike i topline. Školska knjiga, Zagreb

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Elementarna fizika I realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi donosi bodove.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Utorak, 12-14h P60
VJEŽBE - grupa A Utorak, 8-10h P37
VJEŽBE - grupa B Utorak, 10-12h P37

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Svaki mjesec dana piše se kolokvij (3 teorijska pitanja + 3 numerička).

 • Kolokvij 1 – Mehanika
 • Kolokvij 2 – Statika i titranje
 • Kolokvij 3 – Fluidi i toplina

Na svakim vježbama studenti rješavaju zadatke koje su unaprijed dobili, i prezentiraju ih ostalim studentima. Završni ispit na kraju semestra.

Konačna ocjena se formira na sljedeći način:

 • Sudjelovanje na predavanjima i vježbama 10 %.
 • Uspješno položeni kolokviji – najviše 60 %.
 • Rješavanje zadataka na nastavi 10 %
 • Završni ispit 20 %.

Ocjene:

 • Izvrstan (90 – 100) %
 • Vrlo dobar (80 – 89,9) %
 • Dobar (70 – 79,9) %
 • Dovoljan (60 -69,9) %

Drugi način polaganja ispita:

 • Pismeni + usmeni ispit

Pismeni ispit se sastoji od pet numeričkih zadataka, ukupno 100 bodova. Student je uspješno položio pismeni dio ispita ako na pismenom ispitu ostvari 50 bodova.

Na usmenom ispitu se može polagati cijelo gradivo kolegija.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA

 Nastavni materijali su dostupni registriranim korisnicima.

Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali
1.1 Uvod Uvod ppt
1.2 Kinematika Kinematika pptx
1.3 Dinamika Dinamika pptx
1.4 Gravitacija_energija Gravitacija i energija pptx
Domaća zadaća, film Domaća zadaća, film zip
2.1 Statika Statika ppt
2.2 Titranje Titranje ppt
3.1 Statika fluida Statika fluida ppt
3.2 Dinamika fluida Dinamika fluida ppt
3.3 Toplina Toplina ppt
 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI

 Svi nastavni matrijali potrebni za vježbe, nalaze se na dropbox stranici kolegija (čiji link dobijete).

 •  PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA

 Primjeri ispitnih rokova se nalaze na dropbox-u.

 • DOMAĆE ZADAĆE

Ove akademske 2016/2017 godine domaćih zadaća nema. 

Naslov zadaćeRok predaje zadaće
 
   
   

 

 

OBAVIJESTI