Primjene diferencijalnog i integralnog računa II

M063 (1+2+0) - 4 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Primjene diferencijalnog i integralnog računa II izvodi se u ljetnom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je upoznati studente sa primjenama osnovnih pojmova i tehnika koje su obrađene u okviru predmeta Funkcije više varijabli, Kompleksna analiza i Obične diferencijalne jednadžbe. Razmatrati će se problemi koji se odnose na primjene u različitim područjima kao što su fizika, biologija, kemija i ekonomija.

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Snježana Majstorović ponedjeljkom u 10h ili po dogovoru
ASISTENT doc.dr.sc. Snježana Majstorović  

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. J. Stewart, Calculus 7th Edition, McMaster University and University of Toronto,Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont, 2008.
 2. A. Sveshnikov, A. Tikhonov, The theory of functions of a complex variable, Mir Publishers, Moscow, 1978.
 3. D. N. Burghes, M.S. Borrie, Modelling with differential equations, Ellis Horwood Ltd., 1981.

DOPUNSKA LITERATURA

1. Šime Ungar, Matematička analiza 3, Zagreb, 2002.

2. Šime Ungar, Matematička analiza 4, Zagreb.

3. Šime Ungar, Kompleksna analiza, Zagreb, 2009

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Primjene diferencijalnog i integralnog računa II realizira se s fondom od 45 sati (tjedno 1 sat predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 
 
 PREDAVANJA: ponedjeljkom od 11 do 12 h
 VJEŽBE: ponedjeljkom od 12 do 14 h za grupu A, 14 do 16h za grupu B
 
 
 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

PISMENI ISPIT

Polaganje pismenog ispita studenti mogu zamijeniti prihvatljivim rezultatima postignutim na kolokvijima koji se pišu tijekom semestra. Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA

Materijali su dostupni samo registriranim korisnicima.

 

NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI

NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA

Materijali su dostupni samo registriranim korisnicima.

  

 PRIMJERI KOLOKVIJA:

 

PRIMJERI PISMENIH ISPITA

 

 POPIS STUDENATA PO GRUPAMA   (vidljiv registriranim korisnicima)

OBAVIJESTI

 

 • [20.09.2017.] Rezultati pismenog ispita održanog 20.09.2017: Anić Marina (43) 2, Jozinović Ivana (43) 2, Kuzminski Marin (40) 2, Milec Josipa (44) 2. Ostali  studenti nisu položili ispit. Uvid u pismene i upis ocjene je 21.09. 2017. u 9h. 
 • [6.09.2017.] Rezultati pismenog ispita održanog 06.09.2017. xlsx  Uvid u ispite i upis ocjene (ili usmeni ispit ako netko želi): 7.09.2017. u 8:30h.
 • [06.07.2017.] Pismeni ispit održan 5.07.2017. nitko nije položio. Uvid: ponedjeljak: 9:30h.
 • [23.06.2017.] Rezultati prvog ispitnog roka: xls Upis ocjene i uvid: ponedjeljak, 26.06.2017. u 9h
 • [16.06.2017.] Na prvom ispitnom roku studenti moraju imati tablicu neodređenih integrala i kalkulator.
 • [14.06.2017.] Usmeni ispit za studente koji su kolokvirali pismeni dio, održati će se 23.06.2017. u 9h. Studenti će imati još jednu priliku izaći na usmeni ispit i to u rujnu 2017.
 • [12.06.2017.] Rezultati 2. kolokvija, ukupni bodovi i ocjene: xls  Studenti mogu pogledati kolokvije u srijedu, 14.06.2017. u 10h. U isto vrijeme je upis ocjena, a studenti trebaju prijaviti prvi ispitni rok. 
 • [8.06.2017.] KOLOKVIJ: Svi 'žuti' studenti pišu kolokvij u predavaonici 36, a svi 'plavi' u predavaonici 1: xls Zabranjeno je korištenje formula, ali je obavezno korištenje kalkulatora. Svaki student mora imati vlastiti kalkulator. 
 • [31.05.2017.] Konzultacije će se održati u petak, 2.06. u 11:30 ili u ponedjeljak u uobičajenom terminu.
 • [16.05.2017.] Druga kontrolna zadaća održati će se u u petak, 9.06.2017.  u 15h u predavonicama 1 i 36. Raspored studenata po predavaonicama biti će objavljen naknadno.
 • [13.05.2017.] Rezultati prve kontrolne zadaće su ovdje: xls   Svi studenti koji su pristupili prvoj zadaći, imaju pravo izaći i na drugu kontrolnu zadaću, a trebaju imati najmanje 80 bodova (ukupno) kako bi uspješno položili pismeni dio ispita putem zadaća. Uvid u kolokvije je u ponedjeljak, 15.05.2017. u 15:45h ili dan poslije u 9h.
 • [23.04.2017.] Prvih 60 studenata koji su na popisu ovdje: xls pisati će kolokvij u dvorani 37, a ostali će pisati kolokvij u dvorani 24.
 • [29.03.2017.] Obzirom da 17.04. 2017. nema nastave, nadoknada predavanja i vježbi biti će 20.04. 2017. Predavanje će se održati od 14-15h u dvorani 1, a vježbe za obje grupe od 15-17h u dvorani 1. Slično, nadoknada zbog 1.05. 2017. biti će 11.05. 2017. Predavanje će se  održati  od 14-15h u dvorani 1, a vježbe za obje grupe od 15-17h u dvorani 1.
 • [21.03.2017.] Prva kontrolna zadaća održati će se  24.04.2017. od 11-13h  u predavaonicama br. 37  i 24. (Raspored studenata po dvoranama biti će objavljen naknadno).  Predavanja će se taj dan održati od 15-16h u dvorani br.1, a vježbe za obje grupe će se održati od 16-18h također u dvorani br.1.