Metodika nastave matematike II

M030 (1+2+1) - 5+5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Cilj predmeta je osposobiti studente za kvalitetno i uspješno planiranje, organizaciju, realizaciju i evaluaciju nastave matematike kao i primjenu suvremenih i tradicionalnih didaktičkih strategija i metoda poučavanja pri izvođenju nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi. Kombinacijom predavanja, vježbi i seminara proučavat će se mogućnosti primjene pojedinih strategija i metoda poučavanja u ovisnosti o matematičkim sadržajima koje je potrebno usvojiti, u ovisnosti o uzrastu i sposobnosti učenika te u ovisnosti o ciljevima pojedinih srednjih škola.

Poseban naglasak ovog predmeta je na primjeni naučenih metoda iz predmeta Metodika nastave matematike I, radu s naprednim u čenicima, pripremi istih za natjecanje iz matematike te radu s učenicima s teškoćama u učenju matematike. 

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc. dr. sc. Mirela Jukić Bokun Po dogovoru
ASISTENT Katarina Vincetić Po dogovoru
ASISTENT dr.sc. Ljiljana Primorac Gajčić Po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. M. Pavleković, Metodika nastave matematike s informatikom I, Element, Zagreb, 2001.
 2. M. Pavleković, Metodika nastave matematike s informatikom II, Element, Zagreb, 1999.

 

DODATNA LITERATURA

 1. D. J. Brahier, Teaching Secondary and Middle School Mathematics, Allyn and Bacon, Bosston - Singapore, 2000.
 2. Udžbenici i ostali didaktički materijali za osnovnu školu.
 3. Časopisi: Matka, Matematičko-fizički list, Matematika i škola, Osječki matematički list, Poučak.
 4. S. Posamentier, J. Stepelman, Teaching Secondary School Mathematics: Techniques and Enrichment Units, Prentice Hall, 1998.
 5. S. G. Krantz, How to teach mathematics, Amer. Math. Soc., Boston, 1999.
 6. T. Leuders, Mathematik-Didaktik, Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II, Cornelsen, Berlin, 2003.
 7. T. Leuders, Qualität im Mathematikunterricht, der Sekundarstufe I und II, Cornelsen, Berlin, 2001.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI


 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Svaki drugi utorak D-11 
SEMINAR Po dogovoru  

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 1. Predavanja, vježbe i pohađanje seminara su obavezni. Vježbe se izvode u suradnji s osnovnim i srednjim školama. Studenti imaju obvezu slušanja, analiziranja i izvođ enja dogovorenih nastavnih sati pod vodstvom izvođač a predmeta metodike, a u suradnji s osnovnoškolskim ili srednjoškolskim profesorom mentorom. Tijekom godine putem kolokvija, koji pokrivaju cijelo gradivo, provjerava se znanje studenata, a samostalno realizirani nastavni sati studenata se ocjenjuju. Studenti su također dužni tijekom godine napraviti i pred kolegama izložiti seminarski rad. Nakon odslušanih predavanja, odrađenih vježbi i izloženog seminara polaže se ispit, koji se sastoji od usmenog dijela. 

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • Ishodi učenja 
 • Obveze studenata vezane uz metodičke vježbe i stručnu praksu 
 • Obveze studenata vezane uz seminar 

 

 

OBRASCI ZA PRAĆENJE RADA NA NASTAVI

 

UPUTE STUDENTIMA

 • Obrazac za mentore - praksa (doc)
 • Upute studentu - praksa (doc)
 • Dnevnik praćenja nastave u školi (doc)

 

SEMINAR

 • Primjer članak i prezentacija (zip)
 • Uvod u Beamer (pdf)
 • Upute za prezentaciju (pdf)
 • Upute za pisanje literature u člancima (pdf)
 • MikTex (http://miktex.org/download
 • The Beamer class (pdf)
 • Teme iz gospodarske i financijske matematike (doc)
 • Raspored izlaganja seminara 


OBAVIJESTI

 • [9.1.2018.] Mole se studenti koji još nisu predali materijale da ih predaju do 19. siječnja 2018. i pritom ih slože u sljedećem redoslijedu:
  • Metodičke vježbe: 
   • Izvješće studenta V. godine
   • Potpisane priprave za sve nastavne sate s vježbi 
  • Studentska praksa: 
   • Izvještaj nastavnika o sudjelovanju u izvođenju stručno-pedagoške prakse
   • Obrasce za praćenje rada studenta - ispunjena 4 obrasca za održane sate
   • Izvještaj studenta sa studentske prakse za V. godinu (obrazac koji su studenti dobili, a na kojem je pisalo Izvještaj studenta iz metodičkih vježbi za V. godinu (novija verzija ovog izvještaja nalazi se na ovom linku)
   • Potpisane 4 priprave za održane sate 
   • Dnevnik praćenja nastave u školi
 • [23.11.2017.] Termini idućih seminara: četvrtak, 30.11.2017, 12:00, P2 i utorak, 19.12.2017., 11:00, P36. Studenti koji imaju izlaganja u ovim terminima trebaju poslati svoje prezentacije na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije 24 sata prije termina izlaganja.
 • [12.11.2017.] Studenti koji metodičke vježbe izvode u OŠ Augusta Šenoe ili OŠ Ivana Filipovića, o satu za ocjenu trebaju obavijestiti asistenticu Primorac Gajčić. Ostali studenti obavijest šalju asistentici Vincetić.
 • [7.11.2017.] Termini idućih seminara: četvrtak, 16.11.2017, 12:00, P32 i utorak, 21.11.2017., 11:00, P36. Studenti koji imaju izlaganja u ovim terminima trebaju poslati svoje prezentacije na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije 24 sata prije termina izlaganja.
  • Rok za prijavu teme članka je 15. 12.2017. 
  • Studenti koji još nisu predali kopiju osobne i zdravstvene iskaznice, trebaju to napraviti najkasnije do 10.11.2017.
 • [2.11.2017.] Stručna praksa održat će se u tjednu 4.12.2017.-8.12.2017. Obrazac s podacima o odabranom mentoru (koji mora imati barem 5 godina iskustva rada u nastavi) studenti trebaju predati do 16. 11.2017. doc.dr.sc. M. Jukić Bokun. Mole se studenti da na idući seminar (7.11.2017.) donesu kopiju svoje osobne i zdravstvene iskaznice.
 • [31.10.2017.] Idući seminar održat će se u utorak, 7. studenog 2017., u 11:00 u D36. Studenti koji imaju izlaganje trebaju do ponedjeljka, 6. studenog 2017., u 11:00 poslati svoje prezentacije na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..