Osnove umjetne inteligencije

I007 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cOsnove umjetne inteligencije izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog diplomskog studija matematike i pete godine sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je studente upoznati s teorijom te primjenom tehnika umjetne inteligencije, te kroz primjere omogućiti studentima ovladavanje osnovnim principima dizajniranja i ocjenjivanja inteligentnih sustava.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Darija Marković Vrijeme konzultacija
ASISTENT doc. dr.sc. Slobodan Jelić Utorkom od 11-12h

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. S. J. Russell, P.Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall; 3rd edition, New Jersey,2010.
 

LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE

 1. G. F. Luger, Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving. Addison-Wesley, 2005.
 2. T. M. Mitchell, Machine Learning.McGraw-Hill, New York, 1997.
 3. C. Bishop, Neural Networks and Machine Learning, Springer Verlag, Berlin, 1998.
 4. D. Graupe, Principles of Artificial Neural Networks (2nd edition), Advanced Series in Circuits and Systems - Vol. 6, World Scientific, Singapore 2007.
 5. D. W. Patterson, Introduction to Artificial Intelligence and Expert Systems, Prentice Hall, London, 1990.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Osnove umjetne inteligencije realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Ponedjeljak, 11:00 - 12:30 D-22
VJEŽBE Utorak, 9:00 - 10:30 D-22

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

KOLOKVIJI

Tijekom semestra studenti mogu polagati 2 kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 50 bodova.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita ili kolokvija, formira konačna ocjena.

 

 

NASTAVNI MATERIJALI

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Opis predavanjaPoveznica
Uvod. Inteligentni agenti. Radna okolina. pdf verzija za ispis
Inteligentni agenti. Pretraživanje prostora stanja. Slijepo pretraživanje. pdf verzija za ispis
Pretraživanje prostora stanja. Slijepo pretraživanje. Usmjereno pretraživanje, pdf verzija za ispis
Usmjereno pretraživanje. Pretraživanje sa suprotstavljanjem. pdf verzija za ispis
Problem zadovoljavanja ograničenja. pdf verzija za ispis
Klasično planiranje. Planiranje uz nepouzdanost. pdf verzija za ispis
Planiranje uz nepouzdanost. Učenje s podrškom. pdf verzija za ispis
Učenje s podrškom. pdf verzija za ispis
Vjerojatnosno zaključivanje. pdf verzija za ispis
Bayesovo pravilo. Nezavisnost i uvjetna nezavisnost. Bayesove mreže. pdf verzija za ispis
Bayesove mreže: nezavisnost. D-separacija. pdf verzija za ispis
Bayesove mreže: zaključivanje i uzorkovanje. pdf verzija za ispis
Strojno učenje: naivan Bayesov klasifikator i perceptron. pdf verzija za ispis
Nenadzirano učenje: grupiranje. pdf verzija za ispis
 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI

  
Formulacija problema pretraživanja. pdf
Pretraživanje prostora stanja. Neinformirano (slijepo) pretraživanje.  pdf
Neinformirano (slijepo) pretraživanje. pdf
Informirano (heurističko) pretraživanje pdf
Pretraživanje sa suprotstavljanjem. Minimax algoritam. Alfa-beta podrezivanje. pdf
Expectimax algoritam. Alfa-beta podrezivanje. pdf
Problem zadovoljavanja ograničenja.

pdf

Bayesove mreže. Zaključivanje i reprezentacija. pdf
 • PRIMJERI KOLOKVIJA
 • PRIMJERI PISMENIH ISPITA
  • 10. srpnja 2015. (pdf)
  • 2. srpnja 2015. (pdf)
  • 11. rujna 2014. (pdf)
  • 3. rujna 2013. (pdf)

 

 OBAVIJESTI

[20. 9. 2017.] Upis ocjena održat će se u petak 22. rujna u 10 sati u kabinetu predmetnog nastavnika.

[19. 9. 2017.] Ocjene na pismenom ispitu održanom 15. rujna 2017. su sljedeće: Ana Buljubašić - dovoljan (2). Uvid u pismeni ispit održat će se 20. rujna 2017. u 11:00 sati u kabinetu 8.

[5. 9. 2017.] Ocjene na pismenom ispitu održanom 1. rujna 2017. su sljedeće: Anita Ivančičević - dobar (3); Želimir Piljić - dobar (3); Katarina Valentić - dovoljan (2). Uvid u pismeni ispit održat će se 6. rujna 2017. u 11:00 sati u kabinetu 8.

[3. 9. 2017.] Upis ocjena održat će se u utorak 5. rujna u 10 sati u kabinetu predmetnog nastavnika.

[07.07.2017.] Pismeni ispit, koji je održan 29. lipnja 2017. nitko nije položio. Uvid u ispit održat će se utorak 11. srpnja 2017. u 9:30 u kabinetu 8 (prizemlje).

[20. 6. 2017.] Upis ocjena održat će se u petak 23. lipnja u 10 sati u kabinetu predmetnog nastavnika.

[19.06. 2017.] Rezultate kolokvija možete vidjeti ovdje. Uvid u kolokvij održat će se 20.06.2017. u 11:00 sati u kabintu 9. Na popravni kolokvij mogu izaći samo oni studenti koji na jednom od kolokvija imaju manje od 40 bodova. Studenti koji na oba kolokvija imaju manje od 40 bodova moraju izaći na pismeni ispit.

Popravni kolokvij održat će se u terminu prvog pismenog ispita. Studenti koji žele izaći na popravni kolokvij trebaju se javiti na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije 28. lipnja 2017. u 15:00 sati.

[12. 6. 2017.] Na studomatu je definiran dodatni rok 23. lipnja 2017. za upis ocjena.

[29.05.2017.] Zbog bolesti predavača vježbe 30.05.2017. se odgađaju. O nadoknadi ćete biti naknadno obaviješteni.

[2. 5. 2017.] Nadoknada predavanja održat će se 4. svibnja u P36 s početkom u 12 sati.

[01.05.2017.] Rezultate prvog kolokvija možete vidjeti ovdje. Uvid u kolokvij održat će se 2. svibnja 2017. nakon vježbi u kabinetu 8 (prizemlje). 

[24.03.2017.] Prema dogovoru, utorak 28.03.2017 vježbe počinju u 8:00 sati nakon čega će se održati 2 termina.