Učenička matematička natjecanja

M056 (1+0+1) - 3 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Cilj je studente/ice putem odabranih tema osposobiti za samostalan i projektni rad: istraživanje, pronalaženje i pretraživanje literature (na svim dostupnim medijima – tiskanim i elektroničkim, posebno na internetu), pripremu seminarskog rada u pisanom obliku (uz pomoć računala) i usmeno izlaganje (prezentaciju) obrađene teme. Konkretno, studenti(ce) će se upoznati s temama iz elementarne matematike namijenjenima prvenstveno radu s matematički nadarenim učenicima/cama u osnovnoj i srednjim školama – za matematičke grupe i pripreme za matematička natjecanja. Teme su izabrane tako da omogućuju osposobljavanje studenata/ica, budućih nastavnika/ica matematike, za afirmaciju individualizacije i problemnosti kao temeljnih načela nastave matematike na svim obrazovnim razinama.

 

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Ivan Matić  Četvrtkom u 10 sati.
ASISTENT Mateja Đumić Vrijeme konzultacija
     

 

OSNOVNA LITERATURA

Pregled osnovne literature možete pogledati ovdje.


 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Petak, 11-12h  D-11
SEMINARI Srijeda, 14-15h  D-23

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Pohađanje predavanja i seminara je obavezno. Studenti trebaju održati seminar u kojem obrađuju određenu temu iz matematike, pri čemu odabiru primjere i zadatke namijenjene odgovarajućem uzrastu učenika osnovne ili srednje škole. Studenti dobivaju konačnu ocjenu na temelju usmenog ispita, urađenog pismenog seminarskog rada i njegovog usmenog predstavljanja na seminarskim vježbama.

NASTAVNI MATERIJALI

 

 

OBAVIJESTI

  • Ocjene se mogu upisati 27.06. između 11 i 12 sati.
  • Konačne ocjene studenata koji su pisali esej 16. lipnja možete vidjeti ovdje
  • [21.04.2017.] U srijedu, 26. travnja seminari će održati u redovnom terminu.
  • U petak, 14.04., se predavanje neće održati.
  • [13.03.2017.] U srijedu, 15.3. seminar će započeti u 15 sati.
  • [06.03.2017.] Termini do sada dogovorenih izlaganja se nalaze pod nastavni materijali, popis će biti redovito ažuriran. Seminare je potrebno poslati na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije 2 dana prije izlaganja. Seminar se predaje u obliku prezentacije, a za izlaganje seminara predviđeno je 45 minuta.
  • [06.03.2017.] Seminara neće biti 8. ožujka 2017.