Diplomski seminar

OSNOVNE INFORMACIJE

 U sklopu ovog kolegija studenti održavaju prezentacije svojih diplomskih radova prije Diplomskog ispita. Jedan od glavnih ciljeva ovog predmeta je da studenti ovladaju prezentacijskim vještinama, koje su danas nužne u poslovnom svijetu. Predviđeno vrijeme za pojedino izlaganje je do 40 minuta. 

Svi studenti završne godine studija su obavezni prisustvovati Diplomskom seminaru.


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Ivan Matić  prema dogovoru
     
     

 

 

OBAVIJESTI

Diplomski seminar, 22.09., P-9.

9:00
Student: Kristina Katušić
Tema: Geometrija zlatnog reza
Mentor: Z. Kolar - Begović

9:15
Student: Anita Baran
Tema: Statistika u nastavi matematike - statistička istraživanja i izazovi s kojima se susreću nastavnici
Mentor: Lj. Jukić Matić

9:30
Student: Ivan Širić
Tema: Singapurska metoda modela
Mentor: Lj. Jukić Matić

9:45
Student: Lorena Škalac
Tema: ReactJS
Mentor: D. Matijević

10:00
Student: Ante Ljubić
Tema: Unit of work
Mentor: D. Matijević

10:15
Student: Tajana Novak
Tema: Semiparametarska procjena VaR-a i Expected shortfall
Mentor: N. Šuvak

10:30
Student: Iva Babić
Tema: Dokazi u nastavi matematike
Mentor: I. Matić

10:45
Student: Ivona Ćosić
Tema: Učenje i poučavanje jednadžbi
Mentor: I. Matić

11:00
Student: Krešimir Fabijančić
Tema: Pravilni sedamnaesterokut
Mentor: I. Matić