Analiza poslovanja poduzeća

E001 (2+1+1) - 4 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Analiza poslovanja poduzeća izvodi se u ljetnom semestru druge godine Sveučilišnog diplomskog studija matematike na smjerovima: Financijska matematika i statistika i Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je studente naučiti temeljne financijske izvještaje. Naučiti financijsku analizu poduzeća. Naučiti što znači rizičnost poslovanja poduzeća i kako se mjeri. Naučiti dugoročno i kratkoročno planiranje. Usvojiti BI (business intelligence) koncept pri analizi poslovanja poduzeća. Usvojiti izvore financiranja poduzeća. Usvojiti osnovne koncepte budžetiranja kapitala. Naglasak je na primjeni navedenih analiza u praktičnim situacijama.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).
 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof. dr. sc. Nataša Šarlija  
     

OSNOVNA LITERATURA

  1. Ross, Westerfield, Jordan; Fundamentals of Corporate Finance, McGraw Hill, Boston, 2003.
  2. N. Šarlija, Recenzirani nastavni materijali dostupni na web stranici predmeta.
 
Izvedbeni program kolegija Analiza poslovanja poduzeća realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja, 1 sat vježbi i 1 sat seminara).

 

IZVOĐENJE NASTAVE I VREDNOVANJE ZNANJA

Nastava se izvodi u informatičkoj učionici gdje studenti sve navedene analize rade na praktičnim primjerima (case study) uz upotrebu softverskih alata (Statistica, Excel). Predavanja i seminari su obavezni. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita. Studenti mogu utjecati na ocjenu tako da tijekom semestra pišu domaće zadaće. 

NASTAVNI MATERIJALI

Nastavna cjelina

Nastavni materijali

Temeljni financijski izvještaji

Bilanca

Bilanca (prezentacija)

Primjer

Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka (prezentacija)

Primjer

Novčani tijek

Novčani tijek (prezentacija)

Tekst "Cash is king"

Zadaci za vježbu

Priprema za 1. kolokvij

Financijska analiza

Horizontalna i vertikalna analiza

Horizontalna i vertikalna (prezentacija)

Financijski pokazatelji

Financijski pokazatelji (prezentacija)

Financijska analiza (opis)

Du Pont sustav Du Pont sustav

 Zadaci za vježbu

Priprema za 2.kolokvij

 

 

 

OBAVIJESTI