Softversko inženjerstvo

I008 (2+1+1) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Softversko inženjerstvo izvodi se u ljetnom semestru druge godine Sveučilišnog diplomskog studija matematike smjer Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je objediniti sadržaje računarskih predmeta odslušanih tijekom studija, a pogotovo sadržaje vezane uz programiranje. Na sustavan način izučavati metode i alate za razvoj programske podrške. Posebno se osvrnuti na probleme portabilnosti uzevši u obzir i mobilne operacijske sustave

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc. dr. sc. Alfonzo Baumgartner Utorkom 10-12h, C. Hadrijana 10B, kampus, Ured K0-4 (prizemlje)
 SURADNIK Goran Bokun  

OSNOVNA LITERATURA

 1. I. Sommerville, Software Engineering (6th edition), Addison Wesley Publ. Co., USA, 2000.
 2. S. L. Pfleeger, Software Engineering, Theory and Practice, Prentice Hall, USA, 2001.
 
Izvedbeni program kolegija Softversko inženjerstvo realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja, 1 sat vježbi i 1 sat seminara).
 

IZVOĐENJE NASTAVE I VREDNOVANJE ZNANJA

Kroz predavanja detaljno se obrađuju metode i alati za razvoj programske podrške. Na vježbama studenti rade u projektnim timovima. Na temelju teorijskih znanja i programerskih vještina iz prethodnih predmeta, studenti rade manje samostalne zadatke koji čine cjeloviti projekt. Aktivnost studenata u okviru predmeta prati se i vrednuje kontinuirano, a cjelokupno znanje provjerava se i vrednuje na usmenom ispitu

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

Predavanja su srijedom u 12:00h u prostoriji D7.


 

 

DOMAĆE ZADAĆE

 

 

 

 

 

SEMINARSKI RADOVI

 

 1. Dominik Crnojevac: Upper CASE alati
 2. Luka Borozan: Programiranje pouzdanog softvera
 3. Matea Ugrica: Formalna specifikacija
 4. Bojan Ugrica: UML
 5. Kristina Nikolić: Povijest OO jezika
 6. Mislav Karaula: Distribuirani računalni sustavi
 7. Josipa Nemčić: Z - jezik za specifikaciju
 8. Ante Ljubić: Automatsko testiranje
 9. Josip Kedveš: Razvoj mobilnih aplikacija
 10. Mirna Marković: Izrada korisničkog sučelja
 11. Davor Kolarević: Arhitektura softvera
 12. Jurica Maltar: Automatizacija testiranja
 13. Želimir Piljić: Ciklomatska složenost
 14. Dino Turopoli: UML
 15. Nikolina Duvnjak: Nefunkcionalni zahtjevi na softver
 16. Dragana Ostopanj: Formalna specifikacija

 

OBAVIJESTI

 

 

 • 19.06.2017. Usmeni ispit će biti prema važećim rokovima, a moguće je i doći na usmeni svaki utorak u 10h, na adrecu Cara Hadrijana 10b, zgrada FERIT-a, prizemlje, ured K0-4
 • 19.06.2017. Detaljno stanje i ocjene pojedinih aktivnosti EXCEL tablica
 • 20.06.2017. Detaljno stanje i ocjene pojedinih aktivnosti (novo stanje, zbog nekih promjena) EXCEL tablica
 • 29.06.2017. Na usmenom ispitu nije se pojavio nitko od 4 studenata koji su prijavili ispit. Studenti mogu doći utorkom kako je navedeno iznad. Ostali studenti mogu izaći na idući rok kada prijave ili isto tako utorkom. Zadnji utorak prije godišnjeg odmora je 18.7.