ALGORITMI NA GRAFOVIMA (6 ECTS)28.06.2017.
9:00, RP-2
12.07.2017.
9:00, RP-2
05.09.2017.
9:00, RP-2
19.09.2017.
13:00, RP-2
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA (4 ECTS)12.06.2017.
8:30, RP-1
03.07.2017.
8:30, RP-1
01.09.2017.
8:30, RP-1
15.09.2017.
8:30, RP-1
DIZAJNIRANJE I MODELIRANJE BAZE PODATAKA (6 ECTS)29.06.2017.
9:00, RP-2
13.07.2017.
9:00, RP-2
29.08.2017.
9:00, RP-2
12.09.2017.
9:00, RP-2
FINANCIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA (5 ECTS)28.06.2017.
9:00, P-1
12.07.2017.
9:00, P-1
05.09.2017.
9:00, P-1
19.09.2017.
9:00, P-1
FINANCIJSKA TRŽIŠTA (3 ECTS)30.06.2017.
11:00, P-9
14.07.2017.
11:00, P-9
06.09.2017.
9:00, P-9
20.09.2017.
9:00, P-9
FUNKCIONALNO PROGRAMIRANJE (6 ECTS)26.06.2017.
9:00, RP-1
10.07.2017.
9:00, RP-1
04.09.2017.
9:00, RP-2
18.09.2017.
9:00, RP-2
GRUPIRANJE POD.:PRISTUPI,METODE I PRIMJENE (5 ECT)28.06.2017.
9:00, P-2
12.07.2017.
9:00, P-2
05.09.2017.
9:00, P-36
19.09.2017.
9:00, P-36
KLIJENTSKO WEB PROGRAMIRANJE (6 ECTS)16.06.2017.
9:00, RP-1
06.07.2017.
9:00, RP-1
07.09.2017.
13:00, RP-1
21.09.2017.
13:00, RP-1
KONVEKSNE FUNKCIJE (4 ECTS)23.06.2017.
9:00, P-1
07.07.2017.
9:00, P-1
07.09.2017.
9:00, P-2
21.09.2017.
9:00, P-2
KRIPTOGRAFIJA I SIGURNOST SUSTAVA (6 ECTS)20.06.2017.
9:00, P-9
04.07.2017.
9:00, P-9
30.08.2017.
9:00, P-9
13.09.2017.
9:00, P-9
LINEARNO PROGRAMIRANJE (5 ECTS)20.06.2017.
9:00, P-2
04.07.2017.
9:00, P-2
30.08.2017.
9:00, P-36
13.09.2017.
9:00, P-36
MATEMATIČKA TEORIJA RAČUNARSTVA (5 ECTS)12.06.2017.
11:00, RP-1
26.06.2017.
11:00, RP-1
31.08.2017.
11:00, RP-1
14.09.2017.
11:00, RP-1
MATEMATIČKI ASPEKTI IZBORNIH SUSTAVA (3 ECTS)27.06.2017.
9:00, P-9
11.07.2017.
9:00, P-9
07.09.2017.
9:00, P-9
21.09.2017.
9:00, P-9
MATEMATIČKI MODELI (3 ECTS)16.06.2017.
11:00, P-36
06.07.2017.
11:00, P-36
29.08.2017.
11:00, P-36
12.09.2017.
11:00, P-36
MATEMATIČKI PRAKTIKUM (6 ECTS)19.06.2017.
9:00, P-9
03.07.2017.
9:00, P-9
04.09.2017.
9:00, P-36
18.09.2017.
9:00, P-36
METODE OPTIMIZACIJE (6 ECTS)16.06.2017.
11:00, P-24
30.06.2017.
11:00, P-24
08.09.2017.
11:00, P-36
22.09.2017.
11:00, P-36
MULTIVARIJANTNA ANALIZA (6 ECTS)23.06.2017.
9:00,
07.07.2017.
9:00,
06.09.2017.
11:00,
20.09.2017.
11:00,
OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA (3 ECTS)29.06.2017.
9:00, P-9
13.07.2017.
9:00, P-9
28.08.2017.
9:00, P-9
11.09.2017.
9:00, P-9
OSNOVE UMJETNE INTELIGENCIJE (6 ECTS)30.06.2017.
9:00, P-9
14.07.2017.
9:00, P-9
01.09.2017.
11:00, P-9
15.09.2017.
11:00, P-9
OSNOVE VOĐENJE PROJEKTA (4 ECTS)21.06.2017.
9:00,
05.07.2017.
9:00,
31.08.2017.
9:00,
14.09.2017.
9:00,
PRIMJENE DINAMIČKIH SUSTAVA (4 ECTS)21.06.2017.
9:00, P-9
05.07.2017.
9:00, P-9
06.09.2017.
11:00, P-9
20.09.2017.
11:00, P-9
RAČUNARSKI PRAKTIKUM (3 ECTS)12.06.2017.
11:00, RP-1
26.06.2017.
11:00, RP-1
31.08.2017.
11:00, RP-1
14.09.2017.
11:00, RP-1
SLOŽENOST ALGORITAMA (5 ECTS)30.06.2017.
9:00, P-11
14.07.2017.
9:00, P-11
01.09.2017.
11:00, P-11
15.09.2017.
11:00, P-11
SLUČAJNI PROCESI (6 ECTS)26.06.2017.
9:00, P-36
10.07.2017.
9:00, P-36
31.08.2017.
9:00, P-22
14.09.2017.
9:00, P-22
SOFTVERSKO INŽENJERSTVO (5 ECTS)29.06.2017.
11:00, P-7
13.07.2017.
11:00, P-7
07.09.2017.
9:00, P-7
21.09.2017.
9:00, P-7
STATISTIČKI PRAKTIKUM (6 ECTS)19.06.2017.
11:00, RP-2
03.07.2017.
11:00, RP-2
01.09.2017.
9:00, RP-2
15.09.2017.
9:00, RP-2
TEORIJA ODLUČIVANJA (4 ECTS)12.06.2017.
11:00, RP-1
26.06.2017.
11:00, RP-1
08.09.2017.
11:00, P-36
22.09.2017.
11:00, P-36
UGRAĐENI SUSTAVI (6)26.06.2017.
11:00, RP-2
10.07.2017.
11:00, RP-2
08.09.2017.
11:00, RP-2
22.09.2017.
11:00, RP-2
VJEROJATNOST (6 ECTS)26.06.2017.
9:00, P-36
10.07.2017.
9:00, P-36
31.08.2017.
9:00, P-22
14.09.2017.
9:00, P-22
ZNANSTVENO RAČUNALSTVO (5 ECTS)23.06.2017.
11:00, P-9
07.07.2017.
11:00, P-9
07.09.2017.
11:00, P-9
21.09.2017.
11:00, P-9