Integralni račun

M085 (2+3+0) - 7 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Integralni račun izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je na uvodnom nivou upoznati studente s osnovnim idejama i metodama matematičke analize koji su osnova za mnoge druge kolegije. Kroz predavanja obrađivat će se osnovni pojmovi te ilustrirati njihova korisnost i primjena. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema.  

 • Sadržaj kolegija možete pogledati na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Ivan Soldo nakon održane nastave
ASISTENT
Luka Borozan

Nakon održanih vježbi ili po dogovoru.

ASISTENT
dr.sc. Marija Miloloža Pandur

termin

DEMONSTRATOR Anja Corn po dogovoru

 

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. J. Stewart, Calculus 7th Edition, McMaster University and University of Toronto, Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont, 2008.
 2. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Odjel za matematiku, Osijek, 2000. pdf

DODATNA LITERATURA

 1. B. P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.
 2. S. Kurepa, Matematička analiza 1 (diferenciranje i integriranje), Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.
 3. S. Kurepa, Matematička analiza 2 (funkcije jedne varijable), Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.
 4. W.Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Mc Gr aw-Hill, Book Company, 1964.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Integralni račun realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 2 sata predavanja i 3 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA utorkom od 8:00 do 10:00 Predavaonica 1
VJEŽBE - grupa A srijedom od 14:00 do 17:00 Predavaonica 36
VJEŽBE - grupa B srijedom od 8:00 do 11:00 Predavaonica 24
VJEŽBE - grupa C srijedom od 8:00 do 11:00 Predavaonica 2
DEMONSTRATURE utorkom od 16:00 Predavaonica 22

Svi studenti koji su upisali kolegij podijeljeni su u grupe na sljedeći način:

 • Grupa A: Studenti čija prezimena počinju slovom A, pa do I
 • Grupa B: Studenti čija prezimena počinju slovom J, pa do O
 • Grupa C: Studenti čija prezimena počinju slovom P, pa do Ž

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti mogu pisati 2 kolokvija. Na svakom kolokviju moguće je ostvariti 100 bodova. Za prolazak pismenog ispita putem kolokvija potrebno je na svakom kolokviju ostvariti barem 20 bodova i ukupno barem 80 bodova. Nakon drugog kolokvija po potrebi će biti organiziran popravni kolokvij. Dozvoljen je ispravak samo jednoga kolokvija. Popravnom kolokviju smiju pristupiti:

 • studenti koji unutar redovnih termina kolokvija na samo jednom od njih nisu ostvarili barem 20 bodova;
 • studenti koji su unutar redovnih termina kolokvija na oba kolokvija ostvarili barem 20, a u sumi manje od 80 bodova; u tom slučaju ispravlja se kolokvij s manjim brojem bodova.

Popravnom kolokviju ne smije se  pristupiti u svrhu poboljšanja pozitivne ocjene dobivene nakon redovnih kolokvija. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita.

Ocjene kolokvija prema ostvarenim bodovima:

80-130 bodova: dovoljan (2);

131-160 bodova: dobar (3);

161-180 bodova: vrlo dobar (4);

181-200 bodova: izvrstan (5).

Pismeni dio ispita obavezan je za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog dijela ispita je 50 bodova. 

Usmeni ispit obavezan je za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, kolokvija i domaćih zadaća formira konačna ocjena.

Podsjetnik pitanja za usmeni ispit (pdf)

 

NASTAVNI MATERIJALI

 1.  vježbe (pdf)
 2.  vježbe (pdf)
 3.  vježbe (pdf)
 4.  vježbe (pdf)
 5.  vježbe (pdf)
 6.  vježbe (pdf)
 7.  vježbe (pdf)
 8.  vježbe (pdf)
 9.  vježbe (pdf)
 10.  vježbe (pdf)
 11.  vježbe (pdf)
 12.  vježbe (pdf)
 13.  vježbe (pdf)
 14.  vježbe (pdf)

 

KOLOKVIJI I PISMENI ISPITI

TERMINI KOLOKVIJA U  AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

 • 1. kolokvij
 • 2. kolokvij

Raspored studenata za pisanje kolokvija, po predavaonicama:

 • .
 • .

REZULTATI KOLOKVIJA (2017./2018.)

xx.y.2018. Ukupni rezultati kolokvija sa svim dodatnim uputama (xls).

xx.y.2018. Rezultati prvog kolokvija (xls).

 

PRIMJERI KOLOKVIJA 

 Kolokviji iz akademske 2016./2017. godine:

 Kolokviji iz akademske 2015./2016. godine:

 Kolokviji iz akademske 2014./2015. godine:

Kolokviji iz akademske 2013./2014. godine:

 

PRIMJERI NEKIH PISMENIH ISPITA

 

OBAVIJESTI

 • [22.1.2018.] Usmeni ispiti održat će se u petak 2.2.2018. i petak 16.2.2018. u 8:00 u P24.
 • [19.9.2017.] Usmeni ispit održat će se u petak 22.9.2017. od 8:00 u P23. Tablica s terminima je na oglasnoj ploči ispred kabineta 14.
 • [19.9.2017.] Rezultate današenjeg pismenog ispita možete vidjeti ovdje. Uvid će se održati 19.9.2017. u sobi 8 (prizemlje) u 11:30.
 • [11.9.2017.] Usmeni ispit održat će se u petak 22.9.2017. od 8:00 u P23. Tablica s terminima je na oglasnoj ploči ispred kabineta 14.
 • [5.9.2017.] Rezultate današenjeg pismenog ispita možete vidjeti ovdje. Uvid će se održati 6.9.2017. u sobi 8 (prizemlje) u 11:00.
 • [28.8.2017.] Usmeni ispit održat će se u petak 8.9.2017. od 8:00 u P24. Do kraja tjedna tablica s terminima bit ce ispred kabineta 14.
 • [12.7.2017.] Rezultati pismenog ispita održanog 12.7.2017.: Antonija Mecanović 70/100 dobar (3), Čupić Tvrtko 65/100 dobar (3), Ana Širanović 64/100 dobar (3), Šuker Gabriela 59/100 dovoljan (2), Franc Matej 55/100 dovoljan (2), Jagodić Dragana 50/100 dovoljan (2). Ostali nisu položili. Ispite možete pogledati  13.7. u 7.45h u kabinetu 15/I. Studenti koji žele na usmeni sutra, trebaju danas poslati docentu e-mail.
 • [29.6.2017.] Rezultati pismenog ispita održanog 28.6.2017.:  Antonio Jovanović 74/100 dobar (3),  Dunja Šerbetar 50/100 dovoljan (2). Ostali nisu položili. Ispite možete pogledati u četvrtak, 29.6. od 14.30 do 16.30 u kabinetu 15/I, ili u ponedjeljak, 3.7. u 8.30 u kabinetu 15/I.
 • [8.5.2017.] Vježbe za grupu A neće biti održane 10.5.2017. Nadoknada će biti dogovorena naknadno.
 • [2.5.2017.] Prvi kolokvij pisat će se 5.5.2017. od 14 do 16 sati u predavaonicama D1, D2 i D36. Raspored studenata po predavaonicama možete vidjeti ovdje (xls). Na kolokviju nije dopušteno korištenje kalkulatora  niti tablice derivacija niti tablice integrala. Zadnje gradivo koje ulazi u prvi kolokvij: primjene integrala.
 • [23.2.2017.] Pismeni ispit održan 23.02.2017. nije nitko položio. Uvid će se održati u ponedjeljak, 27.02.2017. u 8.15h u sobi 15/I. 
 • [22.2.2017.] Usmeni ispit održat će se u ponedjeljak 27.2.2017. u 9:00 u P24.
 • [10.2.2017.] Pismeni ispit pisan 09.02.2017. položila je Laura Marušić s ocjenom dovoljan (2). Ostali studenti nisu položili. Uvid će se održati 10.02.2017. u 11:00 u sobi 8 (prizemlje). Usmeni ispit će se održati 13.02.2017. u 9 sati u P23.

Studentima koji su pismeni ispit položili u rujnu 2016. i do upisa u ak. god. 2016./2017. na usmenom ispitu kod prof. Ungara bili najviše jednom i nisu položili taj dio ispita, na rokovima u veljači 2017.dopustit će se još jednom polaganje usmenog dijela ispita s istim tim pismenim ispitom.

 

TERMINI PISMENIH ISPITA