Kompleksna analiza

M015 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kompleksna analiza  izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je predstaviti studentima klasičnu teoriju kompleksnih funkcija kompleksne varijable, te ih upoznati sa specifičnim svojstvima tih funkcija, uz naglašavanje bitnih razlika u odnosu na funkcije realnih varijabli.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv. prof. dr. sc. K. Burazin   Vrijeme konzultacija
ASISTENT Katarina Vincetić
Vrijeme konzultacija
ASISTENT Ivana Crnjac  Vrijeme konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. . H. Kraljević, S. Kurepa, Matematička analiza 4/I, Funkcije kompleksne varijable, Tehnička knjiga
  Zagreb,1986.

 DODATNA LITERATURA

 1. I. Ivanšić, Funkcije kompleksne varijable. Laplaceova transformacija. Liber, Zagreb, 1978.
 2. A. Sveshnikov, A. Tikhonov, The theory of functions of a complex variable, Mir Publishers, Moscow, 1978.
 3. B. Stanković, Teorija funkcija kompleksne promenjive, Naučna knjiga, Beograd, 1972.
 4. Ž. Marković, Uvod u višu analizu II. Školska knjiga Zagreb, 1952.
 5. Lj. Jarnjak, A. Rašidagić-Finci, M. Vuković, Zbirka zadataka iz teorije funkcija kompleksne promjenjive, IP Svjetlost, Sarajevo, 1975.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Kompleksna analiza realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  Srijedom 8-10  D-1
VJEŽBE - grupa A  Utorkom 8-10  D-2
VJEŽBE - grupa B  Petkom 10-12  D-2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Studenti tijekom studija mogu pristupiti polaganju 2 kolokvija koji pokrivaju cijelo gradivo. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita. Da bi uspješno položio kolokvije student mora skupiti barem 40% od ukupnog broja bodova, točnije 80 bodova od ukupno 200, pri čemu na svakom pojedinom kolokviju mora ostvariti barem 20 bodova.

 

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija. Da bi položio pismeni ispit student treba ostvariti barem 40 bodova od 100 mogućih.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente i pristupa mu se nakon položenog pismenog dijela ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

PRIMJERI KOLOKVIJA S PRETHODNIH GODINA

 

Kolokvij iz akademske 2016./2017.

 

Kolokviji iz akademske 2015./2016.

Kolokviji iz akademske 2014./2015.

 

Kolokviji iz akademske 2013./2014.

Kolokviji iz akademske 2012./2013.

Kolokviji iz akademske 2011./2012.

Kolokviji iz akademske 2009./2010.

 

PRIMJERI PISMENIH ISPITA

 

NASTAVNI MATERIJALI

  

 

OBAVIJESTI

 • [23.9.2017.] Pismeni ispit položili su: Jagodić Petar (3), Jukić Martina (2), Pavlić Tena (3), Šeremet Fran (2). Za uvid u pismene ispite molim javiti se na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do nedjelje 24.9 do 20:00h.
 • [9.9.2017.] Pismeni ispit nitko nije položio. Ispiti se mogu pogledati u ponedjeljak, 11.9., u 11:00h u kabinetu 19 (prizemlje).
 • [7.9.2017.] TERMINI USMENIH ISPITA ZA JESENSKI ISPITNI ROK: 13.09. u 8:30 (P-1) i 27.9. u 8:30 (P-2).
 • [11.7.2017.] Pismeni ispit položili su Begović Dolores (2), Hrenek Ivan (2) i Repić Mirna (2). Pismeni se mogu pogledati sutra u 11:00 u kabinetu 19  ili danas do 13:00 u P-1. 
 • [27.6.2017.] Pismeni ispit položila je Ivana Jozinović(3). Ispiti se mogu pogledati u četvrtak u 16:00. 
 • [16.6.2017.] Ukupni rezultati kolokvija. Kolokviji se mogu pogledati u ponedjeljak u 13:00 u kabinetu 19 na prvom katu. 
 • [12.6.2017.]  Studenti s prezimenima A- Lek pišu kolokvij u P-1, Leo - Pro u P-36, a ostali u P-37.
 • [12.6.2017.] TERMINI USMENIH ISPITA ZA LJETNI ISPITNI ROK: 29.6.2017. u 8:30 (P-1) i 12.7.2017. u 8:30 (P-36). Tijekom dana će se postaviti raspored po predavaonicama za drugi kolokvij.
 • [29.5.2017.] SUTRA SE ODRŽAVAJU VJEŽBE  ZA GRUPU A!
 • [¤19.5.2017.]  Drugi kolokvij održat će se u utorak, 13.6. u 11:00.
 • [06.05.2017.] REZULTATI 1. KOLOKVIJA (pdf). Uvid u kolokvije za grupu A održat će se u ponedjeljak u 13h, a za grupu B u utorak u 10h u kabinetu broj 19 (prizemlje).
 • [26.04.2017.] Raspored studenata po predavaonicama za 1. kolokvij (pdf).
 • [04.04.2017.] PRVI KOLOKVIJ održat će se u četvrtak, 27. travnja 2017., u 16:30 u predavaonicama 1, 2 i 9. Raspored po predavaonicama bit će naknadno objavljen.
 • [27.03.2017.] Od sljedećeg tjedna vježbe za grupu B održavat će se petkom od 10-12h u predavaonici 2.
 • [23.2.2017.] Pismeni ispit položili su Marin Kuzminski (2) i Ivan Židov (2). Ispiti se mogu pogledati u ponedjeljak u 9:30. Usmeni ispit održat će se u srijedu u 13:00 u dvorani D-23.
 • [10.2.2017.] Usmeni ispit održat će se u srijedu, 15.2.2017., u 8:30 u predavaoni P22.
 • [9.2.2017.] Pismeni ispit položile su Vedrana Kamenić (3) i Andrea Vranić (2). Ispiti se mogu pogledati u ponedjeljak u 9:00 u kabinetu 19. Obavijest o usmenom ispitu bit će naknadno postavljena.
 • [8.2.2017.] Pismeni ispit iz kompleksne analize održat će se u predavaoni P1.