Algebra

M001 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

FundamentalTheoremofGalois 900Kolegij Algebra izvodi se u ljetnom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike.  Cilj predmeta je upoznati studente s temeljnim algebarskim strukturama i njihovim svojstvima. Na predavanjima će se uvesti i obraditi osnovni pojmovi te dokazati njihova svojstva i međusobne poveznice, popraćene brojnim primjerima, s posebnim naglaskom na primjerima viđenim u sklopu ranije odslušanih predmeta. Na vježbama će studenti svladavati tehnike ispitivanja svojstava apstraktnih algebarskih struktura i rješavanja problemskih zadataka.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Ivan Matić Četvrtkom u 10 sati.
ASISTENT Darija Brajković Po dogovoru putem maila.
DEMONSTRATOR Iva Petovari  

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. T.W. Hungerford, Algebra, Springer-Verlag, New York, 1974.
 2. H. Kraljević, Algebra, skripta, 2007.

PREPORUČENA LITERATURA

 1. S. Lang, Algebra, Springer-Verlag, New York, 2002.
 2. I. Stewart, Galois Theory, Chapmann and Hall, London, 2004.
 3. Z. Stojaković, Đ. Paunić, Zadaci iz Algebre, Novi Sad, 1998.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Algebra realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Četvrtak, 8-10h D-1
VJEŽBE - grupa A (A-M) Petak, 10-12h D-1
VJEŽBE - grupa B (N-Ž) Petak, 12-14h D-1
DEMONSTRATURE Srijeda, 15:30-17h D-24

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita.

Studenti tijekom izvođenja nastave pišu tri kolokvija pomoću kojih se kontinuirano provjerava njihov rad i znanje. Studentima koji su na svakom kolokviju postigli barem 20 bodova, a ukupno barem 120 bodova priznaje se pismeni dio ispita i direktno se pozivaju na usmeni dio ispita.

O konačnoj ocjeni odlučit će se na usmenom ispitu.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti o ocjeni pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaMaterijali
Predavanja iz Algebre pdf
 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Naslov vježbeMaterijali

Rješenja nekih zadataka

pdf
Sylowljevi teoremi

pdf

Separabilna i normalna proširenja pdf
 • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA
 • Algebra pismeni - 22.05.2012. (pdf)
 • Algebra pismeni - 09.06.2012. (pdf)
 • Algebra pismeni - 20.06.2012. (pdf)
 • Algebra pismeni - 05.07.2012. (pdf)
 • Algebra pismeni - 20.09.2012. (pdf)
 • Algebra pismeni - 18.06.2014. (pdf)
 • Algebra pismeni - 04.02.2015. (pdf)
 • Algebra pismeni - 24.06.2015. (pdf)
 • Algebra pismeni - 08.07.2015. (pdf)
 • Algebra pismeni - 15.09.2015. (pdf)
 • Algebra pismeni - 28.09.2015. (pdf)
 • Algebra pismeni - 04.02.2016. (pdf)

 

 • PRIMJERI KOLOKVIJA
 • Algebra kolokvij - Z1 - 2012/13. (pdf)
 • Algebra kolokvij - Z2 - 2012/13. (pdf)
 • Algebra kolokvij - Z1 - 2013/14. (pdf)
 • Algebra kolokvij - Z2 - 2013/14. (pdf)
 • Algebra kolokvij - Z1 - 2014/15. (pdf)
 • Algebra kolokvij - Z2 - 2014/15. (pdf)
 • Algebra kolokvij - Z3 - 2014/15. (pdf)
 • Algebra kolokvij - Z1 - 2015/16. (pdf)
 • Algebra kolokvij - Z2 - 2015/16. (pdf)
 • Algebra kolokvij - Z3 - 2015/16. (pdf)

 

OBAVIJESTI

 • Usmeni ispit će se održati 21.09. u 9 sati u predavaonici broj 11.
 • Pismeni ispit iz Algebre održan 15. rujna nitko nije položio. Za uvid u pismeni ispit potrebno se javiti asistentici na mail.
 • Ukupni rezultati kolokvija: Rezultati. Kolokviji se mogu pogledati u utorak, 20.6., u 9:30.
 • Raspored studenata po predavaonicama za treći kolokvij jednak je kao za drugi kolokvij i dozvoljeno je korištenje kalkulatora.
 • Rezultati drugog kolokvija: Rezultati. Kolokviji se mogu pogledati u petak, 2.6., nakon vježbi.
 • Studenti čija prezimena počinju s A-Ni kolokvij će pisati u predavaonici 1, a studenti čija prezimena počinju s No-Ž kolokvij će pisati u predavanici 2. Na drugom kolokviju dozvoljeno je korištenje kalkulatora.
 • Rezultati prvog kolokvija: Rezultati. Kolokviji se mogu pogledati u četvrtak, 27.4., u 14 sati ili u petak, 28.4. u 13:30.
 • Na prvom kolokviju dozvoljeno je korištenje kalkulatora.
 • Raspored studenata po predavaonicama za 1. kolokvij: Raspored. Ukoliko netko od studenata nije na popisu, treba se javiti asistentici na mail najkasnije do utorka, 18.4., u 13 sati, inače neće imati pravo izlaska na kolokvij.
 • Demonstrature će se u tjednu od 18.4. - 21.4. održati u utorak, 18.4. u 8:30 u predavaonici D-24.
 • Konzultacije će se umjesto u petak, 14.4., održati u utorak, 18.4., u 15:30.
 • Prema dogovoru s vježbi, sljedeće vježbe održat će se u umjesto u petak 14.4., u utorak, 11.4., od 12-14 sati za grupu A, a od 14-16 sati za grupu B u predavaonici 1.
 • Prvi kolokvij održat će se u srijedu, 19.4., u 16 sati, drugi kolokvij u srijedu, 24.5., u 16 sati, a treći kolokvij u utorak, 13.6., u 9 sati. Kolokviji će se pisati u predavaonicama 1 i 2, a raspored studenata po predavaonicama bit će naknadno objavljen.
 • Usmeni ispit održat će se 23.02. u 9 sati u predavaonici 11.
 • Rezultati pismenog ispita održanog 13.2.: Rezultati. Studenti koji žele pogledati pismeni ispit trebaju se javiti asistentici na mail do utorka, 14.02., u 20 sati.