Kombinatorna i diskretna matematika

M102 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

pascalKombinatorna i diskretna matematika izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike. Cilj kolegija je upoznati studente sa osnovnim strukturama i metodama kombinatorne i diskretne matematike. Na predavanjima će se obrađivati osnovne metode prebrojavanja skupova i multiskupova, metode modeliranja i rješavanja rekurzivnih relacija. Studenti će usvojiti pojam funkcije izvodnice te osnovne pojmove iz teorije grafova.  Na vježbama studenti trebaju savladati tehnike i metode rješavanja zadataka i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema. 

Poveznica na sadržaj kolegija: pdf


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Snježana Majstorović  
ASISTENT doc.dr.sc. Snježana Majstorović  

 

OSNOVNA LITERATURA

 D. Veljan, Kombinatorna i diskretna matematika, Algoritam, Zagreb 2001.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Kombinatorna i diskretna matematika realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA    
VJEŽBE - grupa A    
VJEŽBE - grupa B    

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

PISMENI ISPIT

Polaganje pismenog ispita studenti mogu zamijeniti prihvatljivim rezultatima postignutim na kolokvijima koji se pišu tijekom semestra. Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

Pismeni ispit se smatra položenim ako je student ostvario minimalno 45 od ukupno 100 bodova.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

  • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali
     
     
     
  • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Naslov vježbeOpis vježbeMaterijali
     
     
  • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA

 

  • DOMAĆE ZADAĆE

 

Naslov zadaćeRok predaje zadaće
   
   
... ...

 

 

OBAVIJESTI

  • [--.--.]