NASTAVNI MATERIJALIMATERIJALI S VJEŽBI
  1. Tablica derivacija elementarnih funkcija
  2. Tablica Möbiusove transformacije i Taylorovi redovi