OBAVIJESTIDEMONSTRATURE Od 9. svibnja, demonstrature će se održavati petkom u 14:00 u P 9.
VAŽNO Izvanredni ispitni rok održat će se u ponedjeljak 29. rujna 2014. s početkom u 10 sati.
TERMINI USMENOG ISPITA Usmeni dio ispita održat će se u petak 3. listopada s početkom u 9 sati u P-24. Dolazak na ispit nije potrebno najavljivati.
REZULTATI IZVANREDNOG
PISMENOG ISPITA
Pismeni ispit održan 29.9.2014. položili su

Katarina Katić dobar (3)
Antonija Jurčić dovoljan (2)


Studenti ispite mogu pogledati u utorak 30. rujna u 13h u uredu broj 2. Studenti usmenom dijelu ispita mogu pristupiti u utorak 30. rujna s početkom u 9 sati i u petak 3. listopada. Točno vrijeme održavanja ispita u petak bit će objavljeno naknadno.
REZULTATI PISMENOG ISPITA Pismeni ispit održan 23. rujna 2014. položili su

Luka Blagojević dobar (3)
Milana Grujić dobar (3)
Irena Ivančić dobar (3)
Anja Josipović +dobar (+3)
Maja Krajnović dobar (3)
Dražen Matasović +dovoljan (+2)
Ira Štivić +dovoljan (+2)
Andrea Vranić dovoljan(2)
Kristina Zekić dovoljan(2)

Pismeni ispiti se mogu pogledati u srijedu 24. rujna u 13:30h ili u vrijeme konzultacija u kabinetu 20/1. Usmeni dio ispita održat će se u utorak 30. rujna s početkom u 9 sati u P-24. Studenti koji su pismeni dio kolokvirali i planiraju pristupiti usmenom dijelu ispita, a ispit nisu prijavili putem studomata, trebaju svoj dolazak najaviti na mail darija@mathos.hr najkasnije do nedjelje 28. rujna.
ELIMINACIJSKA PITANJA Popis eliminacijskih pitanja se nalazi na sljedećem linku.
REZULTATI KOLOKVIJA Rezultati kolokvija.

Studenti popravne kolokvije mogu vidjeti u srijedu 18.6.2014. u 11h u uredu broj 2.

Studenti koji su pismeni dio ispita kolokvirali i planiraju usmenom dijelu ispita pristupiti 23. lipnja trebaju prijaviti taj rok preko studomata. Prijava je moguća najkasnije do 21. lipnja 2014. do 23:59h, a to je ujedno i krajnji rok za odjavu izlaska.
RASPORED PO DVORANAMA Studenti čija prezimena počinju na slova A-Peš kolokvij će pisati u P-1
Studenti čija prezimena počinju na slova Pet-Ž kolokvij će pisati u P-37
KOLOKVIJI