OSNOVNE INFORMACIJE
NASTAVNIK KONTAKT KONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Darija Marković darija_at_mathos.hr (031) 224 - 823 Vrijeme konzultacija
ASISTENT Marija Miloloža Pandur mmiloloz @ mathos.hr
(031) 224-819
Vrijeme konzultacija


RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI
PREDAVANJA Uto 11:00 - 12:30 P1 VJEŽBE A grupa: Čet 14:00 - 15:30 P1
B grupa: Čet 16:00 - 17:30 P1

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!