NASTAVNI MATERIJALI
Sažetak predavanja i vježbi -- odgovarajući radni nastavni materijali Prateći programi
Predavanja i vježbe 1 (25-2-2014) -- Sažetak: Sadržaj predmeta. Način polaganja ispita. Uvod i motivacija. Problem uvjetnog ekstrema. Standardni oblik problema linearnog programiranja. Geometrijska metoda za rješavanje dvodimenzionalnog problema linearnog programiranja. [NASTAVNI MATERIJALI]  
Predavanja i vježbe 2 (4-3-2014) -- Sažetak: Rješavanje problema linearnog programiranja u Mathematici. Problemi koji se svode na linearno programiranje: problem optimalne prehrane, problem optimalne proizvodnje, problem najboljeg pravca, minimizacija po dijelovima konveksne linearne funkcije. [NASTAVNI MATERIJALI] Programi (nb)
Predavanja i vježbe 3 (11-3-2014) -- Sažetak: Zadaci za vježbu. Geometrija linearnog programiranja. Konveksni skupovi i konveksne funkcije. [NASTAVNI MATERIJALI]
Predavanja i vježbe 4 (18-3-2014) -- Sažetak: Poliedar. Vrh, ekstremna točka i bazično dopustivo rješenje. Konstrukcija bazičnog dopustivog rješenja [NASTAVNI MATERIJALI]
Predavanja i vježbe 5 (25-3-2014) -- Sažetak: Degeneracija. Egzistencija ekstremne točke. [NASTAVNI MATERIJALI]
Predavanja i vježbe 6 (1-4-2014) -- Sažetak: Zadaci za vježbu. Simpleks metoda. [NASTAVNI MATERIJALI]
Predavanja i vježbe 7 (8-4-2014) -- Sažetak: Simpleks metoda -nastavak [NASTAVNI MATERIJALI]
Predavanja i vježbe 8 (22-4-2014) -- Sažetak: Seminar Projekcije poliedra: Fourier-Motzkin eliminacije. Analiza kolokvija. Simpleks metoda - nastavak [NASTAVNI MATERIJALI]
Predavanja i vježbe 9 (29-4-2014) -- Sažetak:Simpleks metoda - nastavak (Složenost jedne iteracije simpleks tableua.Složenost simpleks metode. Pojava ciklusa. Konstrukcija početnog bazičnog dopustivog rješenja ) [NASTAVNI MATERIJALI]
Predavanja i vježbe 10 (6-5-2014) -- Sažetak:Konstrukcija početnog bazičnog dopustivog rješenja - nastavak. Zadaci za vježbu [NASTAVNI MATERIJALI]
Predavanja i vježbe 11 (13-5-2014) -- Sažetak: Teorija dualnosti [NASTAVNI MATERIJALI]
Predavanja i vježbe 13 (20-5-2014) -- Sažetak: Teorija dualnosti
Predavanja i vježbe 14 (13-5-2014) -- Sažetak: Dualna simpleks metoda. Zadaci za vježbu. [NASTAVNI MATERIJALI]