Matematički klub

Matematički klub  okuplja bivše i sadašnje studente, nastavnike i suradnike, te prijatelje Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku s osnovnim ciljem razmjene informacija između članova Kluba. Namjera je na taj način obnoviti stare i izgraditi nove kontakte, te kroz međusobnu komunikaciju podići svjest o potrebi očuvanja digniteta struke i proširenja interesa za nju.

O svakom članu Kluba na Odjelu za matematiku čuvaju se i obnavljaju  osnovni i stručni podaci, kao i podaci o napredovanju.

U časopisu Osječki matematički list otvorit će se posebna stranica Kluba u kojoj će se navoditi novosti iz Kluba (popis članova i podaci o novim članovima, crtice o promjeni zaposlenja i napredovanju članova Kluba i slično), novosti iz područja matematike te nastave i primjene matematike koje mogu biti interesantne članovima Kluba, pisma s primjedbama i sugestijama članova Kluba (o studiranju na Odjelu za matematiku, o problemima na poslu, o funkcioniranju sustava obrazovanja itd).

Na Web stranici Odjela otvoren je Forum članova Kluba u cilju brzog i učinkovitog prenošenja informacija među članovima kluba.

Svaki član Matematičkog kluba: 

  • ujedno je član Udruge matematičara Osijek te na taj način prima besplatni primjerak časopisa "Osječki matematički list";

  • po  pristupačnoj  cijeni dobiva međunarodni časopis "Mathematical Communications";

  • redovito  prima informacije o predavanjima na Stručnom kolokviju, Matematičkom kolokviju i ostalim događanjima u organizaciji Odjela za matematiku na svoju e-mail adresu;

  • dobiva mogućnost pohađanja besplatnih tečajeva u organizaciji Udruge matematičara Osijek (primjerice tečaj iz paketa "Geogebra");

  • dobiva besplatno članstvo u knjižnici Odjela za matematiku.

Članstvo u klubu je besplatno, a za učlanjenje je potrebno popuniti "Pristupni list" na webu. Jedina obaveza koju preuzima član Kluba je redovito obavještavanje o promjeni adrese, mjesta zaposlenja te napredovanja u zvanju zbog ažuriranja podataka u osobnom kartonu člana.

 

 

  Kontakt

 

 

Matematički klub

Odjel za matematiku

Sveučilište u Osijeku                

Trg Ljudevita Gaja 6

http://www.mathos.hr/matklub

matklub-info@mathos.hr