OBAVIJESTIPISMENI ISPIT Usmeni ispit odrzat ce se u petak, 3.10. u 9h u P9. Zadatak iz Matlaba moze se polagati u srijedu 1.10. 2014. u 9 sati.
Rezultati kolokvija Ukupni rezultati drugog kolokvija : rezultati.
Treći kolokvij Treći kolokvij (teorija) bit će u 10.06.2014. s pocetkom u 9:00 u P-9.
Drugi kolokvij Drugi kolokvij (Matlab) bit će u srijedu 28.5.2014. s pocetkom u 8:00 sati u RP-1.
Prvi kolokvij Prvi kolokvij bit će u cetvrtak 8.5.2014. s pocetkom u 13:00 sati u P-32.
Prve vježbe Uvodne vježbe iz Matlaba bit će u petak 25.4.2014. s pocetkom u 8:30 sati u RP1.
TERMINI KOLOKVIJA Prvi kolokvij bit će u cetvrtak 8.5.2014. u 13 sati.
Drugi kolokvij (Matlab) bit će u srijedu 28.5.2014. u 8:15 sati.
Treci kolokvij (Matlab) bit će u utorak 10.6.2014.
BODOVNI PRAGOVI Ispit se može položiti putem 3 kolokvija od kojih svaki vrijedi po 100 bodova. Na svim kolokvijima bodovni prag je 35%, pri čemu se kolokviji sastoje od:
  • 1. kolokvij sadrzi gradivo prvog dijela vježbi i predavanja
  • 2. kolokvij (Matlab) pise se u praktikumu i sadrži programiranje u Matlabu/Octavi
  • 3. kolokvij (teorija) sadrži teoriju iz drugog dijela gradiva .
Studenti koji zadovoljavaju 45% od ukupnog broja bodova i zadovoljavaju bodovne pragove, položili su ispit.
Studentima, koji nisu zadovoljili kriterije za polaganje ispita, ali imaju barem 40% od ukupnog broja bodova, priznaje se pismeni dio ispita i moraju jos pristupiti usmenom ispitu. Ostali studenti trebaju prije usmenog ispita položiti pismeni ispit.
Svi studenti trebaju za polaganje ispita kolokvij iz Matlaba riješiti sa barem 35% ili ukoliko to nisu zadovoljili, onda trebaju prije usmenog ispita riješiti zadatak iz Matlaba u predviđenom terminu.