ISPITIAkademska 2013./2014. godina

 

Termini izlaganja seminarskih radova iz kolegija

 Matematički modeli

 

Napomene:

  1. Izlaganje seminarskih radova je četvrtkom od 16-19 sati,
  2. Za izlaganje pojedinog seminarskog rada predviđeno je do 30 min+5 min za diskusiju,
  3. Prije izlaganja studenti su obvezni predati jedan odštampani primjerak seminarskog rada,
  4. Studenti su obvezni držati se navedenih termina. Svaku  opravdanu spriječenost potrebno je unaprijed najaviti predmetnom nastavniku i osigurati si zamjenu.

 

 

Seminarski rad

Studenti

Datum izlaganja

Ocjena

Model širenja epidemije

Lucija Kuna,
Marija Tomašević

12.12.2013  
Modeliranje prometa Marijana Lopojda
Andrijana Vinković
12.12.2013.  
Matematički model ,,Romeo i Julija"

Ružica Čeme
Zoran Vajagić

12.12.2013.  
Krivulja gonjenja Dominik Crnojevac 12.12.2013.  
Gompertzov model

Irena Užar
Maja Meško

19.12.2013.  
Model detekcije dijabetisa

Adriana Đuraković,
Marina Kichbauer

19.12.2013.  
Balistički hitac

Anamarija Ergović
Anamarija Karjaković

19.12.2013.  
Lotka-Volterrin model

Tina Maloča
Katarina
Vincetić

09.01.2014.  
Model leta rakete

Mirela Ćapko
Marija Debelić

09.01.2014.  
Jedan matematički model za otkrivanje krivotvorenja umjetnina

Marija Rukav
Jelena Jankov

09.01.2014.  
Richardsonova teorija konflikta

Gabrijel Babić
Zrinka Bertić

16.01.2014.  
Model širenja tehnoloških inovacija

Natalija Kolar
Ivona Vuić

16.01.2014.  
Modeliranje zagađenja jezera

Marija Štivić
Iva Župan

16.01.2014.  
Bassov model difuzije novog proizvoda

Luka Boras
Ana Antolović

23.01.2014.  
Neoklasični model ekonomskog rasta

Monika Jović
Jelena Klasanović

23.01.2014.  

Optimizacija proizvodnje PC računala

Alen Kovačević
Ivan Škorić

23.01.2014.  

 

Rezultati pismenog ispita  od 09. siječnja 2014.

 

Prezime i ime

Bodovi

Antolović Ana

100

Babić Gabrijel

100
Bertić Zrinka 100
Boras Luka 100
Crnojevac Dominik 100
Čeme Ružica 100
Ćapko Mirela 100
Debelić Marija 100
Đuraković Adriana 75
Ergović Anamarija 90
Jankov Jelena 100
Jović Monika 90
Karjaković Anamarija 100
Kirchbauer Marina 100
Klesarović Jelena 100
Kolar Natalija 85
Kovačević Alen 100
Kuna Lucija 100
Lopojda Marijana 100
Maloča Tina 100
Meško Maja 100
Rukav Marija 100
Škorić Ivan 25
Štivić Marija 100
Tomašević Marija 100
Užar Irena 90
Vajagić Zoran 100
Vincetić Katarina 100
Vinković Andrijana 100
Vuić Ivona 100
Župan Iva 100