LINKOVI  1. PMF-MO Zagreb - Obične diferencijalne jednadžbe
  2. Polje smjerova i numeričko rješavanje ODJ oblika y'=f(x,y)