OBAVIJESTI
PRVA DOMAĆA ZADAĆA I PRIJAVA NA E-KOLEGIJ Na novoj verziji sustava za e-učenje LOOMEN otvoren je e-kolegij Operacijska istraživanja. Kako biste pristupili domaćoj zadaći, predali je na ocjenjivanje, te pristupali kolokvijima i ispitima potrebno je prijaviti se na kolegij.
  • koristiti svoju AAI@EduHr e-mail adresu oblika korisnicko_ime@unios.hr (korisnicko ime i lozinka za e-mail na MATHOS-u)
  • otići na stranicu http://loomen.carnet.hr i u gornjem desnom kutu otići na link Prijava,
  • prijaviti se s AAI@Edu.hr korisničkim imenom i lozinkom,
  • nakon prijave, s naslovne stranice otići na link Popis svih kolegija u sustavu,
  • izabrati link Visokoškolske ustanove i u krajnjem lijevom stupcu kliknuti na MATHOS, a potom na OPIST,
  • prilikom upisa (ako se traži način upisa, odabrati Samostalni upis (Student)) potrebno je upisati lozinku OPIST201415
  • nakon toga ćete biti upisani na kolegij
  • nastavniku i asistentu možete se direktno obraćati samo putem poruka unutar e-kolegija na LOOMEN-u
  • ako smatrate da je Vaše pitanje od šireg interesa, možete otvoriti diskusiju na forumu
  • sve aktivnosti (obavijesti, ocjenjivanje, materijali, ankete, literatura) prebacit će se na e-kolegij OPIST u sustavu LOOMEN
DIREKTAN LINK NA KOLEGIJ

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!