OBAVIJESTIPRIJAVA NA KOLEGIJ U SUSTAVU LOOMEN Svi studenti su obvezni prijaviti se na kolegij Vjerojatnost i statistika u sustavu za e-učenje LOOMEN na sljedeći način:
 • pribaviti AAI@Edu.hr elektornički identite u sustavu visokog obrazovanja (ako ne posjeduje isti)
 • otići na stranicu https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=2875 i u gornjem desnom kutu otići na link Prijava,
 • prijaviti se s AAI@Edu.hr korisničkim imenom i lozinkom,
 • prilikom upisa (ako se traži način upisa, odabrati Samostalni upis) potrebno je da:
  • studenti na nastavničkom studiju upišu lozinku OUI201314NAST,
  • studenti na studiju financijske matematike i statistike upišu lozinku OUI201314FIN,
  • studenti na studiju mateatmike i računarstva upišu lozinku OUI201314RAC,
 • nakon toga ćete biti upisani na kolegij
 • nastavniku i asistentu možete se direktno obraćati samo putem poruka unutar e-kolegija na LOOMEN-u
 • ako smatrate da je Vaše pitanje od šireg interesa, možete otvoriti diskusiju na forumu
 • sve aktivnosti (obavijesti, ocjenjivanje, materijali, ankete, literatura) prebacit će se na e-kolegij VISGFOS u sustavu LOOMEN
NAPOMENA: Prijava na kolegij je OBVEZNA ZA SVE STUDENTE.