OSNOVE UMJETNE INTELIGENCIJE I007 (2+2+0) - 6 ECTS bodovaCILJEVI KOLEGIJA Upoznati studente teorijom te primjenom tehinka umjetne inteligencije. Obradit će se osnovne strategije pretraživanja, načini zaključivanja i učenja. Kroz primjere omogućiti studentima ovladavanje osnovnim principima dizajniranja i ocjenjivanja inteligentnih sustava.
POTREBNO PREDZNANJE -
SADRŽAJ KOLEGIJA
UVOD Temelj i povijest umjetne inteligencije Inteligentni agenti.
RJEŠAVANJE PROBLEMA Rješavanje problema pretraživanjem. Strategije pretraživanja (bez nadzora, nadzirano, heurističko, povratno, suparničko).
ZNANJE I ZAKLJUČIVANJE Logički agenti. Logika prvog reda. Zaključivanje u logici prvog reda. Reprezentacija znanja.
PLANIRANJE Planiranje i djelovanje u stvarnom svijetu.
NESIGURNO ZNANJE I ZAKLJUČIVANJE Probabilističko zaključivanje. Donošenje jednostavnih odluka, Donošenje složenih odluka.
UČENJE Nadzirano, nenadzirano i podržano učenje. Učenje promatranjem. Statističke metode učenja.
IZVOĐENJE KOLEGIJA Izvedbeni program kolegija Osnove inteligencije realizira se u 4. semestru diplomskog studija matematike i u 10. semestru sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Predavanja i vježbe su obavezne.
VREDNOVANJE ZNANJA
1. KOLOKVIJI I DOMAĆE ZADAĆE Tijekom semestra studenti mogu polagati 2 kolokvija, koji zamjenjuju pismeni dio ispita.
2. PISMENI ISPIT Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 50 bodova.
3. USMENI ISPIT Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.  1. S. J. Russell, P.Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall; 3rd edition, New Jersey, 2010

LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE  1. C. Bishop, Neural Networks and Machine Learning, Springer Verlag, Berlin, 1998.
  2. Graupe, D., Principles of Artificial Neural Networks (2nd edition), Advanced Series in Circuits and Systems - Vol. 6, World Scientific, Singapore 2007.
  3. G. F. Luger, Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving, Addison-Wesley, 2005.
  4. . T. M. Mitchell,Machine Learning, McGraw-Hill, New York, 1997.
  5. D.W. Patterson,Introduction to Artificial Intelligence and Expert Systems, Prentice Hall, London, 1990.