NASTAVNI MATERIJALIMATERIJALI S PREDAVANJA
Sveučilišni udžbenik iz kolegija Uvod u računarstvo (PDF)
Materijali s predavanja nalaze se na Scriptrunneru (Shared Files/Racunarstvo)
MATERIJALI S VJEŽBI
Materijali s vježbi nalaze se na Scriptrunneru (Shared Files/Racunarstvo)
PROGRAMSKA PODRŠKA
ScriptRunner login: OSmbr (npr. OS1071), pass isti (promjenite password cim prije)
MiKTeX - implementacija LaTeX paketa za Windows OS.
Sime Ungar: Uvod u TeX