OBAVIJESTIOBAVIJEST Prvi kolokvij iz Realne analize održat će se u petak, 07.11., u 15:00 u predavaonicama D-1 i D-2.
REZULTATI KOLOKVIJA
TERMINI KOLOKVIJA
USMENI ISPIT Termin usmenog ispita bit će objavljen zajedno s rezultatima pismenog ispita.
UPIS OCJENA