LINKOVI  1. Knjižnica Odjela za matematiku
  2. Web stranica iz Uvoda u vjerojatnost i statistiku sa PMF-MO, Zagreb
  3. Forum za rasprave o statistici sa PMF-MO
  4. Interaktivni materijali iz vjerojatnosti i statistike
  5. Pregled diskretnih distribucija
  6. Pregled neprekidnih distribucija