MATERIJALIMATERIJALI S VJEŽBI
I. dio Uvod. Eksponencijalna familija distribucija. Dovoljne statistike - minimalna dovoljnost i potpunost.
II. dio Optimalnost u procjeni. Nepristran procjenitelj minimalne varijance. Cramer-Rao donja granica - efikasnost. Konzistentnost.
III. dio Metode procjene parametara. Princip supstitucije. Metoda momenata. Metoda maksimalne vjerodostojnosti.


MATERIJALI - PRAKTIKUM
Baze podataka
R-skripte
Zadaci za vježbu
Primijenjena statistika


Primjer kako treba rješavati zadatke na praktikumu.