VAŽNE OBAVIJESTIPopravni kolokvij Popravni kolokvij iz statističkog praktikuma održat će se 03.02. u 09:00h u RP-2.
Seminari Izlaganje seminara održat će se 22.09. u 10:00h u P-22.
Statistički praktikum: popravak Rezultati.
Usmeni ispiti Usmeni ispiti za one studente koji nisu položili teorijski dio kolokvija održat će se 25.09. u 9:00h bez mogućnosti odgode u jesenskom ispitnom roku.
Seminari Izlaganje seminara održat će se 18.09. u 10:00h u P-22 bez mogućnosti odgode.
Popravni kolokvij Popravni kolokvij iz statističkog praktikuma održat će se 15.09. u 11:00h u RP-1.
Statistički praktikum Rezultati. Studenti koji su na statističkom praktikumu ostvarili manje od 50% moraju ponavljati praktikum.
Statistički praktikum Posljednje vježbe održat će se 10.07. u 13:30h u RP-7. Kolokvij iz R-a održat će se 14.07. u 9:00h u RP-1.
Rezultati drugog kolokvija Rezultati
Drugi kolokvij Drugi kolokvij bit će u srijedu, 04. lipnja 2014. u 14:00 h u P-9.
Rezultati prvog kolokvija Rezultati
Prvi kolokvij Prvi kolokvij bit će u ponedjeljak, 05. svibnja 2014. u 10:00 h u P-24.