Tjelesna i zdravstvena kultura Z006 (0+2+0) - 1 ECTS bodNASTAVNI PROGRAM
(2013./2014.)
CILJ KOLEGIJA Cilj kolegija tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju je:
(1) učenje novih motoričkih znanja,
(2) usavršavanje osnovnih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja,
(3) sprečavanje procesa preranog pada osobina i sposobnosti uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti,
(4) osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje i
(5) promicanje tjelovježbene i sportske kulture.
PRETHODNA PREDZNANJA Usvojena motorička znanja, te stečene motoričke i funkcionalne sposobnosti iz dosadašnjeg osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.
SADRŽAJ PREDMETA Programsku jezgru čine skupovi raznovrsnih kinezioloških aktivnosti koje se mogu podijeliti na osnovni i posebni nastavni program. Za njih se studenti opredjeljuju s obzirom na interes, stupanj usvojenosti motoričkih znanja, razinu sposobnosti, zdravstveni status te materijalne uvjete kojima se na sveučilištu odnosno odjelu raspolaže. Osnovni program sadrži sljedeće kineziološke aktivnosti (atletika, košarka, nogomet, odbojka, plesne strukture, plivanje, rukomet, stolni tenis,..) dok se posebni programi sastoje od aktivnosti koje su bile manje zastupljene u nastavnim programima osnovne i srednje škole (klizanje, fitness, aerobika, odbojka na pijesku, planinarsko pješačke ture, tenis, karate, teakwando, squash, kuglanje…).
IZVOĐENJE NASTAVE I VREDNOVANJE ZNANJA Nastava se izvodi od I.-IV. semestra s fondom od 30 sati (tjedno 2 sata vježbi). Vježbe su obavezne. Tijekom semestra studenti mogu dolaziti i više puta od jednom tjedno. Uvažavajući princip raznovrsnosti studenti trebaju najmanje jednom doći na svaki oblik izvođenja nastave: sportsku dvoranu, fitness dvoranu, bazene, klizalište, vanjske terene, sveučilišno natjecanje. Svaki sadržaj prema svojoj kompleksnosti, trajanju aktivnosti i udaljenosti od odjela ima različito opterećenje odnosno brojčanu vrijednost koja se izražava u bodovima od 0,5 do 3,0. Dozvoljeno je 30% izostanaka. Pravo na ovjeru potpisa nakon svakog semestra imaju studenti koji su prisustvovali na 70% praktičnih vježbi ili sakupili 21 bod, te donijeli evidenciju o dolascima. Studenti koji su oslobođeni praktičnog dijela nastave donose ovjerenu liječničku potvrdu od doktora školske medicine, te nakon toga ovjeru potpisa rješavaju putem seminarskog rada. Isto vrijedi i za studente koji su prisustvovali na samo 50 % praktičnih vježbi. Studenti koji bez opravdanog razloga nisu skupili 15 bodova, odnosno koji nisu prisustvovali na 50 % praktičnih vježbi ne mogu dobiti ovjeru potpisa.
LITERATURA Osnovna literatura:
1. Pearl, B., Moran G. T. (2009). Trening s utezima, Gopal d.o.o, Zagreb
Preporučena literatura:
1. Caput – Jogunica, R., Bagarić I., Babić D., Ćurković S., Špehar N., Alikalfić V. Nastavni plan i program tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju (skripta). Zagreb, 2007.
2. Delija K., K. Pleša (2004). Vrednovanje u području edukacije. U V. Findak (ur.), 13. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2004. (str. 22-28). Hrvatski kineziološki savez
3.Findak, V. (1999). Metodika tjelesne i zdravstvene kulture. Zagreb: Školska knjiga
4. Findak, V. (2004). Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije. U V. Findak (ur.), 13. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2004. (str. 12-20). Hrvatski kineziološki savez
5. Janković, V., N . Marelić (1995). Odbojka. Zagreb:Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Milanović, D. (ur.) (1996). Fitnes. Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja of fitnesu, 5. zagrebački sajam sporta, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb
6. Jukić I., G. Marković (2005). Kondicijske vježbe s utezima. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
7. Mišigoj-Duraković, M. (2008). Kinantropologija. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
8. Volčanšek, B. (1996). Sportsko plivanje. (Udžbenik)Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.
9. Vukić, Ž., Jančić S., Vukić Ž. (1997). Model ustroja nastave tjelesne i zdravstvene kulture i športa na visokim učilištima (skripta). Osijek, Ekonomski fakultet Osijek.