Udruga matematičara Osijek

Stalne aktivnosti:

Povremene aktivnosti:

Pripreme učenika za županijska i državna natjecanja, znanstvenostručna predavanja s ciljem popularizacije matematike, seminari i tečajevi za nastavnike matematike, večeri matematike, itd.

Matematički kolokvij

Udruga matematičara Osijek u suradnji s Odjelom za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u redovitom terminu četvrtkom u 17.00 sati organizira Matematički kolokvij. Kolokvij je iniciran krajem 1993. godine kao aktivnost Udruge matematičara Osijeki Zavoda za primijenjenu matematiku u Osijeku uz pomoć centrale Hrvatskog matematičkog društva u Zagrebu i Matematičkog odsjeka – PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Predavanja na Matematičkom kolokviju prvenstveno su namijenjena znanstveno-nastavnim djelatnicima i studentima Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku ali i profesorima srednjih škola kao i svim zainteresiranima iz drugih djelatnosti. Predavači na kolokviju su znanstvenici zaposleni na hrvatskim sveučilištima te često znanstvenici iz inozemstva. Njihova izlaganja obično sadrže rezultate vlastitih istraživanja ili prikaze novih kretanja u različitim područjima matematike i primjena. Voditelji Matematičkog kolokvija u Osijeku: Ninoslav Truhar (od 2005.-), Mirta Benšić (2000. – 2005.), Rudolf Scitovski (1994. – 2000.), Miljenko Crnjac (1993. – 1994.).

Stručni kolokvij

Stručni kolokvij Udruge matematičara Osijek pokrenut je 2006. godine kao zajednički projekt Udruge matematičara Osijek, Županijskog stručnog vijeća za matematiku Osječko - baranjske županije te Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od tada se neprekidno održava svakog mjeseca na Odjelu za matematiku, utorkom u 19:15 te konstatno bilježi veći broj sudionika. Namijenjen je prvenstveno učiteljima matematike i informatike, koji su zaposleni u osnovnim i srednjim školama, studentima matematike i srodnih studijskih programa te svim ostalim zainteresiranima. Kroz Stručni se kolokvij potiče međusobna komunikacija učitelja matematike, razmjena stečenih iskustava te kontakti sa studentima završnih godina. Voditeljica Stručnog kolokvija od 2006. godine je Aleksandra Floreani, prof.

Zimska matematička škola za učenike osnovnih i srednjih škola

Udruga matematičara Osijek u suradnji s Odjelom za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, III. gimnazijom u Osijeku te Osnovnom školom Mladost u Osijeku neprekidno od 1993. godine organizira redovitu Zimsku matematičku školu za učenike osnovnih i srednjih škola, koja se održava u prostorijama Odjela za matematiku, III. gimnaziji te Osnovnoj školi Mladost. Zimska matematička škola traje dva dana te je za učenike osnovnih i srednjih škola obično ukupno predviđeno oko 20 predavanja i radionica. Predavači na Zimskoj matematičkoj školi su učitelji matematike, studenti matematike, asistenti i nastavnici s Odjela za matematiku.