Udruga matematičara Osijek

U suradnji s Odjelom za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Udruga matematičara Osijek izdaje časopise:


Izdanja Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i članova Udruge matematičara Osijek dostupna su u knjižnici Odjela za matematiku:

Cijena: 25 kuna
Cijena: 30 kuna
Cijena: 18 kuna
Cijena: 10 kuna
Cijena: 50 kuna
Cijena: 30 kuna
Cijena: 25 kuna
Cijena: 35 kuna
Cijena: 30 kuna
Cijena: 30 kuna
Cijena: 30 kuna
Cijena: 30 kuna
Cijena: 35 kuna