Udruga matematičara Osijek

Predsjednik:

dr.sc. Nenad Šuvak, nsuvak@mathos.hr, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku

Potpredsjednici:

Tajnik:

dr.sc. Ivan Soldo, isoldo@mathos.hr, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku

Računovodstvo:

Katarina Varnica, katarina.varnica@mathos.hr, tel. 031-224-806, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku