Udruga matematičara Osijek

Matematičke pripreme (7. prosinca 2013.- 8. veljače 2014.)

Fotografije s otvaranja 7. prosinca 2013.

Udruga matematičara Osijek u suradnji s Odjelom za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ove godini pokreće probni projekt „Matematičke pripreme“, kojim će se ciljano poticati razvoj matematičkih kompetencija i vještina kod najvrsnijih učenika srednjih škola s prostora Osječko-baranjske županije. Učenici će u suradnji s najboljim studentima sveučilišnog studija matematike Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, a pod nadzorom sveučilišnih nastavnika, analizirati pažljivo odabrane matematičke cjeline koje predstavljaju istaknuti dio tema obuhvaćenih matematičkim natjecanjima te pokazati njihovo korištenje u rješavanju netrivijalnih problemskih zadataka. Mjesto održavanja priprema je Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek prema sljedećem rasporedu.

Iz organizacijskih razloga molimo sve zainteresirane učenike da se najkasnije do 31.studenoga 2013. prijave za sudjelovanje putem e-maila: umo@mathos.hr. Prijava treba sadržavati ime i prezime učenika, razred i naziv škole. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila: mirela@mathos.hr, na kojeg će odgovariti doc.dr.sc. Mirela Jukić Bokun.