Udruga matematičara Osijek

Udruga matematičara Osijek sredstva za rad ostvaruje zahvaljujući donacijama iz državnog proračuna ili gospodarstva.


Sponzori Udruge matematičara Osijek u 2016. godini:

Sponzori Udruge matematičara Osijek u 2015. godini:

Sponzori Udruge matematičara Osijek u 2014. godini:

Sponzori Udruge matematičara Osijek u 2013. godini: